Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Virtuaalinen ja lisätty todellisuus teollinen koalitio

Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition on foorumi Euroopan VR/AR-ekosysteemin ja poliittisten päättäjien väliselle jäsennellylle vuoropuhelulle.

    VRAR koalitio logo

VR/AR Industrial Coalition julkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020 komission media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmassa. Aloitteella pyritään tiedottamaan poliittisesta päätöksenteosta, kannustamaan investointeja, fasilitoimaan sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua ja tunnistamaan Euroopan VR/AR-alan keskeiset haasteet ja mahdollisuudet.

Monipuolinen eurooppalainen VR/AR-ekosysteemi koostuu suuresta määrästä pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja muutamia hallitsevia, usein Euroopan ulkopuolisia markkinatoimijoita. Vaikka perustajien ja tuottajien voi olla vaikea rahoittaa laadukkaan sisällön tuotantoa, yksi EU:n eduista on vahva perinne sisällölle, tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille myönnettävälle julkiselle tuelle, myös virtuaalitodellisuus/AR.

Euroopalla on suuret teollisuusmarkkinat, jotka voisivat hyötyä näistä teknologioista. Jotta Eurooppa pysyisi merkityksellisenä tässä uudessa tilanteessa, sen on rakennettava digitaalisten taitojen verkosto, kehitettävä kestäviä liiketoimintamalleja VR/AR-yrityksiä varten, tuettava Euroopan kulttuuriperinnön digitalisointia, edistettävä digitaalisten yleisökokemusten kehittämistä ja varmistettava, että se ei jää jälkeen yritysten välisillä markkinoilla.

Mitä koalitio tekee?

Koalitio noudattaa laaja-alaista ja monialaista lähestymistapaa, johon osallistuvat teollisuudenalat, teknologian tarjoajat ja luovan alan toimijat. Se heijastaa erilaisia taitoja, ja se lasketaan mukaan eri alojen merkittäviin toimijoihin sisällöntuotannosta ja jakelusta teknologian saatavuuteen sekä innovointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi kuullaan kansallisia ja alueellisia VR/AR-järjestöjä ja teollisuuden edustajia, jotka voisivat hyötyä VR/AR-teknologian laajemmasta käytöstä sisällön luomisessa ja käytössä.

Muut VR/AR-aloitteet

  • Euroopan komissio on käynnistänyt Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kautta virtuaalitodellisuuden medialaboratorion, joka on ehdotuspyyntö media-alan innovaatiotoimiksi. Sen tarkoituksena on edistää tieteidenvälistä yhteistyötä ja kehittää kehittyneiden ratkaisujen prototyyppejä uusien mukaansatempaavien ja innovatiivisten mediatuotteiden luomista, jakelua ja kulutusta varten.
  • Euroopan parlamentti käynnistää piakkoin pilottihankkeen ”Eurooppalaisen peliyhteiskunnan arvon ymmärtäminen”, jolla luodaan monialainen eurooppalainen asiantuntija-, ajattelija- ja johtajien verkosto. Ne keskustelevat sidosryhmien kanssa muun muassa politiikasta, rahoituksesta, lainsäädännöstä, koulutuksesta, kulttuurista, tieteestä ja terveydenhuollosta. Tavoitteena on luoda eurooppalainen peliohjelma. Havainnot ja päätelmät johtavat raportteihin, joissa tuodaan esiin pelialan ja julkisen sektorin strategisia yhteistyöaloja erityisesti Euroopan tasolla.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Euroopan media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelma

Media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman (MAAP) tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisia tiedotusvälineitä ja auttaa säilyttämään Euroopan kulttuurinen ja teknologinen riippumattomuus digitaalisella vuosikymmenellä.

Katso myös

”Uutisaloite”

Vapaa, elinkelpoinen ja moniarvoinen mediaympäristö on avainasemassa, jotta kansalaiset voidaan pitää ajan tasalla, pitää valta tilivelvollisina ja vahvistaa avoimia ja demokraattisia yhteiskuntia.