Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Foilseachán

Ionchas Thionscal na Meán san Eoraip

Déantar iniúchadh sa tuarascáil ar threochtaí éilimh agus soláthair in earnálacha an chlosamhairc, na bhfíschluichí agus na meán nuachta.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

Is tuarascáil de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é Ionchas Thionscal na Meán Eorpach a bhfuil sé mar aidhm léi treochtaí sna meáin a fhiosrú agus anailís a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar mhargaí meán an Aontais. Déantar iniúchadh ann ar thrí earnáil meán (closamhairc, na meáin nuachta agus físchluichí), ina dtugtar forléargais ar an margadh, treochtaí teicneolaíochta agus patrúin táirgthe agus tomhaltais atá ag teacht chun cinn ar leibhéal AE 27.

Is féidir leat féachaint ar an dá staidéar thíos a d’fhóin don Choimisiún Eorpach chun an tIonchas Eorpach ó Thionscal na Meán a ullmhú:

Braitheann an tIonchas ar shuirbhéanna tomhaltóirí, ar cheistneoirí, ar ionchur struchtúrtha páirtithe leasmhara agus ar fhoinsí tánaisteacha, bunaithe ar théama coiteann iomaíochas thionscal an AE.

Fógraíodh an chéad eagrán seo i mí na Nollag 2020, mar chuid de Phlean Gníomhaíochta an Choimisiúin um na Meáin agus um an Earnáil Chlosamhairc. 

Íoslódálacha

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Íoslódáil 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Íoslódáil