Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Výhľad európskeho mediálneho priemyslu

V správe sa skúmajú trendy dopytu a ponuky v audiovizuálnom sektore, videohrách a spravodajských médiách.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

Výhľad európskeho mediálneho priemyslu je správa Európskej komisie, ktorej cieľom je preskúmať mediálne trendy a analyzovať ich potenciálny vplyv na mediálne trhy EÚ. Zaoberá sa tromi mediálnymi sektormi (audiovizuálnymi, spravodajskými médiami a videohrami), ktoré poskytujú prehľady o trhu, technologické trendy a nové modely výroby a spotreby na úrovni EÚ-27.

Výhľad sa opiera o spotrebiteľské prieskumy, dotazníky, štruktúrované vstupy zainteresovaných strán a sekundárne zdroje týkajúce sa spoločnej témy konkurencieschopnosti priemyslu EÚ.

Toto prvé vydanie bolo oznámené v decembri 2020 ako súčasť akčného plánu Komisie pre médiá a audiovizuálny sektor. 

Stiahnuté

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Stiahnuť 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Stiahnuť