Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Euroopa meediatööstuse väljavaated

Aruandes uuritakse nõudluse ja pakkumise suundumusi audiovisuaal-, videomängude ja uudismeedia sektoris.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

Euroopa meediatööstuse väljavaated on Euroopa Komisjoni aruanne, mille eesmärk on uurida meediasuundumusi ja analüüsida nende võimalikku mõju ELi meediaturgudele. Selles vaadeldakse kolme meediasektorit (audiovisuaal-, uudismeedia- ja videomängud), andes ülevaateid turust, tehnoloogiasuundumusi ning tekkivaid tootmis- ja tarbimisharjumusi EL 27 tasandil.

Väljavaated põhinevad tarbijauuringutel, küsimustikel, struktureeritud sidusrühmade panusel ja teisestel allikatel, mis on seotud ELi tööstuse konkurentsivõime ühise teemaga.

Esimene väljaanne kuulutati välja 2020. aasta detsembris osana komisjoni meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskavast. 

Allalaadimiseks

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Laadi alla 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Laadi alla