Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Prognoza europejskiej branży medialnej

W sprawozdaniu przeanalizowano tendencje w zakresie popytu i podaży w sektorze audiowizualnym, sektorze gier wideo i sektorze mediów informacyjnych.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

„European Media Industry Outlook” to sprawozdanie Komisji Europejskiej, którego celem jest zbadanie tendencji w mediach i przeanalizowanie ich potencjalnego wpływu na unijne rynki medialne. Przeanalizowano w nim trzy sektory mediów (audiowizualny, media informacyjne i gry wideo), zapewniając przegląd rynku, tendencje technologiczne oraz pojawiające się wzorce produkcji i konsumpcji na szczeblu UE-27.

Prognoza opiera się na badaniach konsumenckich, kwestionariuszach, ustrukturyzowanym wkładzie zainteresowanych stron i źródłach wtórnych, dotyczących wspólnego tematu konkurencyjności przemysłu UE.

Pierwszą edycję ogłoszono w grudniu 2020 r. w ramach planu działania Komisji dotyczącego mediów i sektora audiowizualnego. 

Pliki do pobrania

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Pobierz 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Pobierz