Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Výhled evropského mediálního průmyslu

Zpráva zkoumá trendy poptávky a nabídky v audiovizuálním odvětví, odvětví videoher a zpravodajských médií.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

Výhled evropského mediálního průmyslu je zprávou Evropské komise, jejímž cílem je prozkoumat mediální trendy a analyzovat jejich potenciální dopad na mediální trhy EU. Zabývá se třemi mediálními odvětvími (audiovizuální odvětví, zpravodajská média a videohry) a poskytuje přehledy o trhu, technologické trendy a vznikající vzorce výroby a spotřeby na úrovni EU-27.

Níže naleznete dvě studie, které Evropské komisi pomohly připravit výhled evropského mediálního průmyslu:

Výhled se opírá o průzkumy mezi spotřebiteli, dotazníky, strukturované příspěvky zúčastněných stran a sekundární zdroje týkající se společného tématu konkurenceschopnosti průmyslu EU.

Toto první vydání bylo oznámeno v prosinci 2020 jako součást akčního plánu Komise pro média a audiovizuální oblast. 

Ke stažení

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Stáhnout 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Stáhnout