Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Výhled evropského mediálního průmyslu

Zpráva zkoumá trendy poptávky a nabídky v audiovizuálním odvětví, v odvětví videoher a zpravodajských médií.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

European Media Industry Outlook je zpráva Evropské komise, jejímž cílem je prozkoumat mediální trendy a analyzovat jejich potenciální dopad na mediální trhy EU. Zabývá se třemi mediálními odvětvími (audiovizuální, zpravodajská média a videohry) a poskytuje přehledy trhu, technologické trendy a vznikající vzorce výroby a spotřeby na úrovni EU-27.

Výhled se opírá o spotřebitelské průzkumy, dotazníky, strukturované vstupy zúčastněných stran a sekundární zdroje, které se týkají společného tématu konkurenceschopnosti průmyslu EU.

Toto první vydání bylo oznámeno v prosinci 2020 jako součást akčního plánu Komise pro média a audiovizuální oblast. 

Ke stažení

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Stáhnout 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Stáhnout