Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Foilseachán

Tá an Glao ar Thograí maidir le Líonraí agus Seirbhísí Cliste 2023 ar oscailt anois

Tá an Comhghnóthas um Líonra agus Seirbhísí Cliste (SNS JU) tar éis a dara Glao ar Thograí 2023 a sheoladh.

5G to 6G building blocks

Is féidir teacht ar an dara glao ar thograí ó Chomhghnóthas SNS ar Thairseach Maoinithe agus Tairisceanaan Aontais Eorpaigh. Agus spriocdháta leagtha síos don 25 Aibreán 2023, is féidir le rannpháirtithe a dtograí a chur isteach ar líne anois.  

An 14 Nollaig 2022, ghlac an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste (Comhghnóthas SNS) a Chlár Oibre um Thaighde agus Nuálaíocht (T & N) 2023-2024 (.pdf), inar fógraíodh EUR 132 mhilliún de chistiú AE don dara glao seo chun Taighde 6G a chur chun cinn san Eoraip agus chun cumais bhonneagair tástála agus phíolótacha a fhorbairt.

Leathnófar an dara Glao SNS ar thionscadail de chuid Chéim 1 SNS, lena n-áirítear tionscadail Taighde agus Nuálaíochta (T & I) agus Gníomhaíochtaí Nuálaíochta (IA) a roghnaíodh ón gcéad ghlao ar thograí SNS agus a seoladh an 1 Eanáir 2023. Tá ról lárnach ag Comhghnóthas SNS maidir le pacáiste uaillmhianach infheistíochta a chur chun feidhme, trí bhuiséad AE EUR 900 milliún a bhainistiú don tréimhse 2021-2027. Rannchuideoidh an earnáil phríobháideach le hacmhainní comhionanna le gníomhaíochtaí Chomhghnóthas SNS.

Beidh deis ag iarratasóirí féideartha níos mó a fhoghlaim agus ceisteanna a chur ag Lá Faisnéise Ghlao 2 SNS, a bheidh ar siúl an 23 Eanáir 2023. Is féidir leo a roinnt freisin a gcuid smaointe agus comhpháirtithe a aimsiú ag dul isteach ar an ardán bróicéireachta SNS.