Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Nutivõrkude ja -teenuste 2023. aasta projektikonkurss on nüüd avatud

Nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte (SNS JU) on käivitanud oma teise projektikonkursi 2023. aastal.

5G to 6G building blocks

Ühisettevõtte teine projektikonkurss on kättesaadav ELi rahastamis- ja hankeportaalis. Osalejad saavad nüüd esitada oma ettepanekud veebis, kusjuurestähtaeg on 25. aprill 2023.  

14. detsembril 2022 võttis nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte (SNS JU) vastu oma teadusuuringute ja innovatsiooni tööprogrammi aastateks 2023–2024 (.pdf), milles teatati 132 miljoni euro suurusest ELi rahastusest sellele teisele projektikonkursile, et edendada 6G teadusuuringuid Euroopas ning arendada katse- ja katsetaristu suutlikkust.

Teine suhtlusvõrgu projektikonkurss laieneb 35 SNSi 1. etapi projektile, sealhulgas teadusuuringute ja innovatsiooni ning innovatsioonimeetmete projektidele, mis valiti välja esimese suhtlusvõrgu projektikonkursi raames ja käivitati 1. jaanuaril 2023. SNSi ühisettevõttel on oluline roll ambitsioonika investeerimispaketi rakendamisel, hallates aastateks 2021–2027 ELi 900 miljoni euro suurust eelarvet. Erasektor panustab võrdsete vahenditega SNS ühisettevõtte tegevusse.

Potentsiaalsetel taotlejatel on võimalus saada rohkem teada ja esitada küsimusi 23. jaanuaril 2023 toimuvalSNS Call 2 teabepäeval. Samuti saavad nad jagada oma ideid ja leida partnereid, liitudes suhtlusvõrgu maakleriplatvormiga.