Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

Is-sejħa għal Proposti ta’ Networks u Servizzi Intelliġenti 2023 issa hija miftuħa

L-impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti (SNS JU) nediet it-tieni Sejħa għal Proposti 2023.

5G to 6G building blocks

It-tieni sejħa għal proposti tal-SNS JU tinsab fuq il-Portal tal-UEgħall-Finanzjament u l-Offerti. Bi skadenza stabbilita għall-25 ta’ April 2023, il-parteċipanti issa jistgħu jissottomettu l-proposti tagħhom online.  

Fl-14 ta’ Diċembru 2022, l-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti (SNS JU) adottat il-Programm ta’ Ħidma tagħha għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (R &I) 2023–2024 (.pdf), li ħabbar EUR 132 miljun ta’ finanzjament tal-UE għal din it-tieni Sejħa biex tiġi avvanzata r-Riċerka 6G fl-Ewropa u biex jiġu żviluppati kapaċitajiet ta’ infrastruttura ta’ ttestjar u pilota.

It-tieni Sejħa tal-SNS se tespandi fuq il-35-il proġett tal-Fażi 1 tal-SNS inklużi proġetti ta’ Riċerka u Innovazzjoni (R &I) u ta’ Azzjonijiet ta’ Innovazzjoni (IA) li ntgħażlu mill-ewwel sejħa għal proposti tal-SNS u li tnedew fl-1 ta’ Jannar 2023. L-impriża Konġunta SNS għandha rwol ewlieni fl-implimentazzjoni ta’ pakkett ta’ investiment ambizzjuż, billi timmaniġġja baġit tal-UE ta’ EUR 900 miljun għall-perjodu 2021–2027. Is-settur privat se jikkontribwixxi b’riżorsi ugwali għall-attivitajiet tal-SNS JU.

L-applikanti potenzjali se jkollhom l-opportunità li jitgħallmu aktar u jistaqsu mistoqsijiet fil-Jum ta’ Informazzjoni tas-Sejħa 2 tal-SNS, li se jsir fit-23 ta’ Jannar 2023. Jistgħu wkoll jaqsmu l-ideat tagħhom u jsibu sħab billi jingħaqdu mal-pjattaforma ta’ senserija tal-SNS.