Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

Výzva na predkladanie návrhov týkajúca sa inteligentných sietí a služieb v roku 2023 je teraz otvorená

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby (ďalej len „spoločný podnik SNS“) vyhlásil svoju druhú výzvu na predkladanie návrhov v roku 2023.

5G to 6G building blocks

Druhú výzvu na predkladanie návrhov spoločného podniku SNS možno nájsť na portáli financovania a ponúk. V lehote stanovenej na 25. apríla 2023 môžu teraz účastníci predkladať svoje návrhy online.  

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby (ďalej len „spoločný podnik SNS“) prijal 14. decembra 2022 svoj pracovný program pre výskum a inovácie na roky 2023 – 2024 (.pdf), v ktorom oznámil financovanie EÚ vo výške 132 miliónov EUR na túto druhú výzvu na dosiahnutie pokroku v oblasti výskumu 6G v Európe a na rozvoj testovacích a pilotných infraštruktúrnych kapacít.

Druhá výzva SNS sa rozšíri na 35 projektov fázy 1 SNS vrátane projektov v oblasti výskumu a inovácií a inovačných činností, ktoré boli vybrané z prvej výzvy na predkladanie návrhov SNS a ktoré sa začali 1. januára 2023. Spoločný podnik SNS zohráva kľúčovú úlohu pri vykonávaní ambiciózneho investičného balíka tým, že spravuje rozpočet EÚ vo výške 900 miliónov EUR na obdobie 2021 – 2027. Súkromný sektor prispeje rovnakými zdrojmi na činnosti spoločného podniku SNS.

Potenciálni žiadatelia budú mať príležitosť dozvedieť sa viac a klásť otázky počas informačného dňa výzvy 2 SNS, ktorý sa uskutoční 23. januára 2023. Takisto sa môžu podeliť o svoje nápady a nájsť partnerov tým, že sa zapoja do sprostredkovateľskej platformy SNS.