Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

Förslagsinfordran för smarta nät och tjänster 2023 är nu öppen

Det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster har inlett sin andra ansökningsomgång (ansökningsomgång 2023).

5G to 6G building blocks

Den andra ansökningsomgången för det gemensamma företaget SNS finns på EU:s finansierings- och anbudsportal. Senast den 25 april 2023 kan deltagarna nu lämna in sina förslag online.  

Den 14 december 2022 antog det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster sitt arbetsprogram för forskning, innovation och innovation 2023–2024. I arbetsprogrammet tillkännagavs 132 miljoner euro i EU-finansiering för denna andra ansökningsomgång för att främja 6G-forskning i Europa och utveckla test- och pilotinfrastrukturkapacitet.

Den andra ansökningsomgången för SNS kommer att omfatta de 35 SNS-fas 1-projekt som omfattar forsknings- och innovationsprojekt och innovationsåtgärder som valdes ut från den första ansökningsomgången för SNS och inleddes den 1 januari 2023. Det gemensamma företaget SNS spelar en nyckelroll i genomförandet av ett ambitiöst investeringspaket genom att förvalta en EU-budget på 900 miljoner euro för perioden 2021–2027. Den privata sektorn kommer att bidra med motsvarande resurser till det gemensamma företaget SNS verksamhet.

Potentiella sökande kommer att få möjlighet att lära sig mer och ställa frågor vid informationsdagen för SNS 2, som äger rum den 23 januari 2023. De kan också dela med sig av sina idéer och hitta partner genom att ansluta sig till SNS-mäklarplattformen.