Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

Otwarte jest zaproszenie do składania wniosków w sprawie inteligentnych sieci i usług na 2023 r.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług ogłosiło drugie zaproszenie do składania wniosków (zaproszenie do składania wniosków w 2023 r.).

5G to 6G building blocks

Drugie zaproszenie do składania wniosków Wspólnego Przedsięwzięcia SNS można znaleźć naportalu „Finansowanie i przetargi UE”. W terminie wyznaczonym na 25 kwietnia 2023 r. uczestnicy mogą teraz składać wnioski online.  

W dniu 14 grudnia 2022 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług (SNS) przyjęło swój program prac w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2023–2024, ogłaszając środki UE w wysokości 132 mln EUR na to drugie zaproszenie do składania wniosków o przyspieszenie badań 6G w Europie oraz na rozwój zdolności w zakresie infrastruktury testowej i pilotażowej.

Drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach SNS zostanie rozszerzone na 35 projektów SNS w fazie 1, w tym projektów w zakresie badań naukowych i innowacji oraz działań innowacyjnych, które zostały wybrane z pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach SNS i uruchomione w dniu 1 stycznia 2023 r. Wspólne Przedsięwzięcie SNS odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu ambitnego pakietu inwestycyjnego, zarządzając budżetem UE w wysokości 900 mln EUR na lata 2021–2027. Sektor prywatny wniesie równy wkład w działania Wspólnego Przedsięwzięcia SNS.

Potencjalni wnioskodawcy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej i zadać pytania podczas drugiego dnia informacyjnego SNS, który odbędzie się 23 stycznia 2023 r. Mogą również dzielić się swoimi pomysłami i znaleźć partnerów, przyłączając się do platformy pośrednictwa SNS.