Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Clár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta

Tá an tsraith MEDIA de chlár Eoraip na Cruthaitheachta deartha chun tacú le tionscail scannánaíochta agus chlosamhairc Eorpacha eile.

    Meirge ar feadh 30 bliain den chlár MEDIA

Cad é Clár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta?

Is é Eoraip na Cruthaitheachta clár AE a thacaíonn le hearnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta. Déanfaidh Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027, a bhfuil buiséad EUR 2.44 billiún aige, infheistíocht i ngníomhaíochtaí lena dtreiseofar an éagsúlacht chultúrtha agus lena bhfreagrófar do riachtanais agus do dhúshláin na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha. Cuirfidh a chuid gnéithe nua le téarnamh na n-earnálacha sin, agus treiseofar a n-iarrachtaí chun a bheith níos digití, níos glaise, níos athléimní agus níos cuimsithí.

Tá trí shnáithe éagsúla sa chlár: Na Meáin, CULTÚR agus CROSS-SECTORAL.

In 2021, cheiliúir an clár MEDIA 30 bliain de thacaíocht d’ábhar closamhairc Eorpach agus cuireadh tús le clár nua don tréimhse 2021-2027, a roinntear gníomhaíochtaí tacaíochta i 4 bhraisle théamacha, de réir na spriocanna a shaothraíonn siad:

  1. ábhar: comhoibriú agus nuálaíocht a spreagadh i gcruthú agus i dtáirgeadh saothar ardcháilíochta.
  2. gnó: nuálaíocht ghnó, iomaíochas, inscálaitheacht agus buanna a chur chun cinn chun tionscal na hEorpa a neartú vis-à-vis iomaitheoirí domhanda.
  3. lucht éisteachta/éisteachta: inrochtaineacht agus infheictheacht saothar dá lucht féachana féideartha a neartú, trí bhealaí dáileacháin agus tionscnaimh forbartha lucht féachana/éisteachta.
  4. beartas: tacú le fóraim, staidéir agus tuarascálacha maidir le plé beartais/malartú beartais. Gníomhaíochtaí múscailte feasachta a chur chun cinn.

 

Díríonn an tsraith MEDIA ar an méid seo a leanas:

  • comhar a spreagadh ar fud an tslabhra luacha agus ar leibhéal an Aontais d’fhonn fiontair chlosamhairc agus ábhar Eorpach a mhéadú ar fud an domhain;
  • buanna a chothú, cibé áit as a dtagann siad, agus rannpháirtíocht agus comhoibriú idir tíortha a leathnú;
  • cúrsaíocht dhomhanda, cur chun cinn agus dáileadh saothar closamhairc Eorpach a fheabhsú, agus an timpeallacht dhigiteach nua á cur san áireamh;
  • tacú le rannpháirtíocht agus forbairt lucht éisteachta/féachana de gach aois, go háirithe lucht féachana óg, ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin.

 

Glaonna oscailte MEDIA Eoraip naCruthaitheachta

 

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Deasca Eoraip na Cruthaitheachta i do thír náisiúnta

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Seirbhísí Closamhairc agus Meán

Na laethanta seo is féidir linn féachaint ar na cláir is fearr linn, ní hamháin ar an teilifís, ach ar líne freisin. Tá na léirithe sin faoi réir rialacha an mhargaidh aonair.

Léargas níos doimhne

Féach freisin

Fóram Scannánaíochta na hEorpa

Is ardán é Fóram Scannán na hEorpa le haghaidh idirphlé struchtúrtha idir lucht déanta beartas agus páirtithe leasmhara san earnáil chlosamhairc.