Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Faireachlann Edge le haghaidh na Deacáide Digití — Faireachán a dhéanamh ar Chur in Úsáid Nóid Edge

Déanann Faireachlann Edge an Aontais faireachán ar an bhforbairt ar thírdhreach imeall-nóid atá neodrach ó thaobh na haeráide de agus slán agus ar éiceachóras ar fud Bhallstáit an Aontais, lena mapáiltear cur in úsáid nóid, lena ndéantar imscrúdú ar úsáid nóid imeall, agus lena ndéantar measúnú ar fhorbairt mhargadh imeall-nód an Aontais.

    Faireachlann na Ciumhaise

© Adobe Stock

Cad is imeall ann?

Nóid chiumhaisithe arna dtomhas mar líon na nód ríomha lena soláthraítear aga folaigh faoi bhun 20 milleasoicind, amhail freastalaí aonair nó sraith eile acmhainní ríomhaireachta nasctha, a oibrítear mar chuid de bhonneagar imeall-ríomhaireachta, a bhíonn ina gcónaí de ghnáth laistigh de chiumhais-lárionad sonraí a oibríonn ag imeall an bhonneagair, agus dá bhrí sin níos gaire go fisiciúil dá úsáideoirí beartaithe ná néalnód i lárionad sonraí láraithe, arna ndearadh agus arna n-oibriú: 

  • ar bhealach atá tíosach ar fhuinneamh chun a lorg carbóin agus a thionchar ar an gcomhshaol a íoslaghdú, agus béim ar leith á leagan ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, chun tionchar glan-nialasach carbóin a bhaint amach
  • ar imeall líonra chun rochtain shlán ar shonraí agus ar sheirbhísí a sholáthar. Ní mór dó slándáil fhisiciúil agus chibearshlándáil a sholáthar chun oibriú gan bhriseadh agus sábháilteacht sonraí a áirithiú.

 

edge node classification

 

 

Tuarascálacha (PDF)

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Néalríomhaireacht

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún Eorpach rochtain ar bhonneagair néalríomhaireachta agus ar sheirbhísí néalríomhaireachta atá slán, inbhuanaithe agus idir-inoibritheach a chur ar fáil do ghnólachtaí agus d’údaráis phoiblí na hEorpa.

Féach freisin