Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Osservatorju tar-Redge għad-Deċennju Diġitali — Monitoraġġ tal-Mobilizzazzjoni tan-Nordi tax-Xifer

l-Osservatorju tal-Edge tal-UE jimmonitorja l-evoluzzjoni tal-pajsaġġ u l-ekosistema newtrali għall-klima u siguri tan-nodi tat-tarf madwar l-Istati Membri tal-UE, jimmappja l-iskjerament tan-nodi, jinvestiga l-każijiet ta’ użu tan-nodi tat-tarf, u jivvaluta l-iżvilupp tas-suq tan-nodi tat-tarf tal-UE.

    l-Osservatorju tat-Telf

© Adobe Stock

X’inhu t-tarf?

Nodi tat-tarf imkejla bħala l-għadd ta’ nodi komputati li jipprovdu latenzi ta’ inqas minn 20 millisekonda, bħal server individwali jew sett ieħor ta’ riżorsi informatiċi konnessi, operati bħala parti minn infrastruttura tal-edge computing, li tipikament jgħixu f’ċentru tad-data edge li jopera fit-tarf tal-infrastruttura, u għalhekk fiżikament eqreb lejn l-utenti maħsuba tiegħu minn nodu tal-cloud f’ċentru tad-data ċentralizzat, iddisinjat u mħaddem: 

  • B’mod effiċjenti fl-użu tal-enerġija biex jiġu minimizzati l-impronta tal-karbonju u l-impatt ambjentali tagħha, b’enfasi speċifika fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra, biex jinkiseb impatt nett żero f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju
  • fit-tarf ta’ netwerk li jipprovdi aċċess sigur għad-dejta u s-servizzi. Għandha tipprovdi kemm is-sigurtà fiżika kif ukoll dik ċibernetika biex tiżgura l-operat mingħajr interruzzjoni u s-sikurezza tad-data.

 

edge node classification

 

 

Rapporti (PDFs)

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-cloud computing

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tipprovdi lin-negozji u lill-awtoritajiet pubbliċi Ewropej b’aċċess għal infrastrutturi u servizzi tal-cloud siguri, sostenibbli u interoperabbli.

Ara Wkoll