Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Edge Observatory for Digital Decade — Мониторинг на разгръщането на периферните възли

Обсерваторията на ЕС наблюдава развитието на неутралната по отношение на климата и сигурна периферна среда и екосистема в държавите — членки на ЕС, като картографира внедряването на възли, проучва случаите на използване на периферни възли и оценява развитието на пазара на периферните възли в ЕС.

    Обсерватория на периферията

© Adobe Stock

Какво е ръб?

Ръбови възли, измерени като брой изчислителни възли, осигуряващи латенции под 20 милисекунди, като отделен сървър или друг набор от свързани изчислителни ресурси, експлоатирани като част от периферна изчислителна инфраструктура, обикновено намиращи се в периферен център за данни, работещ по ръба на инфраструктурата, и следователно физически по-близо до предвидените потребители, отколкото облачен възел в централизиран център за данни, проектиран и управляван: 

  • по енергийно ефективен начин, за да се сведе до минимум въглеродният отпечатък и въздействието върху околната среда, със специален акцент върху намаляването на емисиите на парникови газове, за да се постигне нулево нетно въздействие на въглеродните емисии
  • на ръба на мрежата за осигуряване на сигурен достъп до данни и услуги. Тя трябва да осигурява както физическа, така и кибернетична сигурност, за да се гарантира непрекъсната работа и безопасност на данните.

 

edge node classification

 

 

Доклади (PDFs)

Съдържание по темата

Обща картина

Изчисления в облак

Европейската комисия има за цел да предостави на европейските предприятия и публични органи достъп до сигурни, устойчиви и оперативно съвместими инфраструктури и услуги в облак.

Вижте също