Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Observatorij robov za digitalno desetletje – spremljanje uvedbe robnih vozlišč

Observatorij EU Edge spremlja razvoj podnebno nevtralnega in varnega robnega vozlišča in ekosistema v državah članicah EU, kartira uvajanje vozlišč, preiskuje primere uporabe robnih vozlišč in ocenjuje razvoj trga robnih vozlišč EU.

    Observatorij robov

© Adobe Stock

Kaj je rob?

Robna vozlišča, izmerjena kot število računskih vozlišč, ki zagotavljajo zakasnitve pod 20 milisekund, kot je posamezni strežnik ali drug sklop povezanih računalniških virov, ki delujejo kot del računalniške infrastrukture na robu roba in običajno prebivajo v podatkovnem središču na robu infrastrukture ter so zato fizično bliže predvidenim uporabnikom kot vozlišče v oblaku v centraliziranem podatkovnem centru, zasnovano in upravljano: 

  • na energetsko učinkovit način za zmanjšanje ogljičnega odtisa in vpliva na okolje, s posebnim poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, da bi dosegli ničelni neto učinek ogljika.
  • na robu omrežja za zagotavljanje varnega dostopa do podatkov in storitev. Zagotavljati mora fizično in kibernetsko varnost, da se zagotovi neprekinjeno delovanje in varnost podatkov.

 

edge node classification

 

 

Poročila (PDF)

Povezane vsebine

Širša slika

Računalništvo v oblaku

Evropska komisija želi evropskim podjetjem in javnim organom zagotoviti dostop do varnih, trajnostnih in interoperabilnih infrastruktur in storitev v oblaku.

Glej tudi

Zeleni oblak in zeleni podatkovni centri

Komisija preučuje ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti in učinkovitosti krožnega gospodarstva v računalništvu v oblaku in podatkovnih centrih.