Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikacija

Internetski informativni dan za program Digitalna Europa poziva na sektorske TEF-ove

Nakon informativnog dana na internetu pronađite snimke, plakate i prezentacije o pozivima na podnošenje prijedloga za objekte za testiranje i eksperimentiranje u sektoru umjetne inteligencije.

Cilj informativnog dana bio je podići svijest o predstojećim sektorskim pozivima TEF-ova DIGITAL i relevantnim dionicima već pružiti priliku da utvrde potencijalne suradnike.

Ujutro u informativnom danu Europska komisija predstavila je koncept i postupak o TEF-ovima i odgovorila na pitanja. Nakon pauze za ručak potencijalni predlagatelji pozvani su da predstave svoje projektne ideje ili kompetencije koje mogu ponuditi konzorciju u produkciji. 

Materijal iz informativnog dana

Snimke

Plakati

Prezentacije

Poljoprivredno-prehrambeni proizvodi

Proizvodnja

Zdravstvene zaštite

Pametni gradovi i zajednice