Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Internetowy dzień informacyjny na temat sektorowych TEF w ramach programu „Cyfrowa Europa”

Znajdź nagrania, plakaty i prezentacje po dniu informacyjnym online na temat zaproszeń do składania wniosków dotyczących sektorowych obiektów testowych i eksperymentalnych sztucznej inteligencji.

Celem tego dnia informacyjnego było zwiększenie świadomości na temat zbliżających się sektorowych zaproszeń do składania wniosków dotyczących TEF DIGITAL oraz umożliwienie odpowiednim zainteresowanym stronom już teraz identyfikacji potencjalnych współpracowników.

Rano w dniu informacyjnym Komisja Europejska przedstawiła koncepcję i proces dotyczący TEF i odpowiedziała na pytania. Po przerwie obiadowej potencjalni wnioskodawcy zostali poproszeni o przedstawienie swoich pomysłów dotyczących projektów lub kompetencji, jakie mogą zaoferować konsorcjum w tym zakresie. 

Materiały z dnia informacyjnego

Nagrania

Plakaty

Prezentacje

Żywność,

Produkcja

Opieki zdrowotnej

Inteligentne miasta i społeczności