Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikace

On-line informační den pro program Digitální Evropa – výzvy týkající se odvětvových TEF

Nahrávky, plakáty a prezentace v návaznosti na on-line informační den o výzvách k předkládání návrhů týkajících se odvětvových testovacích a experimentálních zařízení umělé inteligence.

Cílem informačního dne bylo zvýšit povědomí o nadcházejících odvětvových výzvách týkajících se TEF DIGITAL a poskytnout příslušným zúčastněným stranám již příležitost určit potenciální spolupracovníky.

Dopoledne v informační den představila Evropská komise koncepci a postup týkající se TEF a zodpověděla otázky. Po přestávce na oběd byli potenciální navrhovatelé vyzváni, aby se zaměřili buď na své projektové nápady, nebo na schopnosti, které mohou konsorciu v této tvorbě nabídnout. 

Materiál z informačního dne

Nahrávky

Plakáty

Prezentace

Zemědělsko-potravinářské odvětví

Zpracovatelský průmysl

Zdravotnictví

Inteligentní města a obce