Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikácia

Online informačný deň pre program Digitálna Európa vyzýva sektorové TEF

Nájdite záznamy, plagáty a prezentácie po online informačnom dni o výzvach na predkladanie návrhov na sektorové testovacie a experimentálne zariadenia umelej inteligencie.

Cieľom informačného dňa bolo zvýšiť informovanosť o nadchádzajúcich výzvach v rámci odvetvových TEF DIGITAL a poskytnúť príslušným zainteresovaným stranám už príležitosť identifikovať potenciálnych spolupracovníkov.

Európska komisia ráno počas informačného dňa predstavila koncepciu a proces týkajúci sa TEF a odpovedala na otázky. Po obednej prestávke boli potenciálni navrhovatelia vyzvaní, aby predstavili svoje projektové nápady alebo kompetencie, ktoré môžu konzorciu ponúknuť. 

Materiál z informačného dňa

Zaznamenávanie

Plagáty

Prezentácie

Poľnohospodársko-potravinárske výrobky

Výroba

Zdravotná starostlivosť

Inteligentné mestá a komunity