Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

Tiešsaistes informācijas diena programmai “Digitālā Eiropa” aicina nozares TEF

Atradīsiet ierakstus, plakātus un prezentācijas pēc tiešsaistes informācijas dienas par uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus MI nozares testēšanas un eksperimentu iekārtām.

Informācijas dienas mērķis bija palielināt informētību par gaidāmajiem nozaru TEF DIGITAL uzaicinājumiem un dot attiecīgajām ieinteresētajām personām iespēju jau apzināt potenciālos sadarbības partnerus.

Informācijas dienas rītā Eiropas Komisija iepazīstināja ar TEF koncepciju un procesu un atbildēja uz jautājumiem. Pēc pusdienu pārtraukuma potenciālie priekšlikumu iesniedzēji tika aicināti iepazīstināt vai nu ar savām projekta idejām, vai kompetenci, ko viņi var piedāvāt konsorcijam izstrādes procesā. 

Informācija no informācijas dienas

Audioieraksts

Plakāti

Prezentācijas

Lauksaimniecības pārtika

Ražošana

Veselības aprūpe

Viedās pilsētas un kopienas