Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Webbaserade informationsdagar för programmet för ett digitalt Europa – ansökningsomgångar för sektorsvisa TEF

Hitta inspelningar, affischer och presentationer efter informationsdagen om ansökningsomgångar för AI-sektoriella test- och experimentanläggningar.

Syftet med informationsdagen var att öka medvetenheten om de kommande sektorsvisa ansökningsomgångarna för TEFS DIGITAL och att redan ge berörda parter möjlighet att identifiera potentiella samarbetspartner.

På förmiddagen på informationsdagen presenterade Europeiska kommissionen konceptet och processen för TEF och besvarade frågor. Efter en lunchpaus uppmanades potentiella sökande att lägga fram antingen sina projektidéer eller den kompetens de kan erbjuda ett konsortium. 

Material från informationsdagen

Inspelningar

Affischer

Föredragningar

Jordbruksbaserade livsmedel

Tillverkning

Sjukvård

Smarta städer och samhällen