Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Akt o podacima: Prijedlog uredbe o usklađenim pravilima o pravednom pristupu podacima i njihovoj uporabi

Aktom o podacima nastoji se maksimalno povećati vrijednost podataka u gospodarstvu tako što će se osigurati da širi raspon dionika stekne kontrolu nad svojim podacima i da je više podataka dostupno za inovativnu upotrebu, uz istodobno očuvanje poticaja za ulaganje u generiranje podataka.

evocation of the concept of data

GettyImages

Aktom o podacima dopunjuje se Uredba o upravljanju podacima predložena u studenome 2020., prvi rezultat europske strategije za podatke

Related content