Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Financiranje lanaca blokova i ulaganja

EU osigurava financijska sredstva za istraživanje i inovacije u području lanaca blokova bespovratnim sredstvima i nagradama te podupiranjem ulaganja.

Financiranje istraživanja i inovacija

Bespovratna sredstva za projekte lanaca blokova dodjeljuju se prvenstveno u okviru programa Obzor.

Od 2016. do 2019. Komisija je u okviru programa Obzor 2020. osigurala oko 180 milijuna EUR nagrada i bespovratnih sredstava. Očekuje se znatan proračun za dodatna bespovratna sredstva u daljnjem programu Obzor, poznatom kao Obzor Europa.

Trenutačno financirani projekti grupirani su u skupinu tema i tehnologija:

 • e-identitet i decentralizirano upravljanje podacima
 • zdravstvo i obrazovanje
 • privatnost i kibersigurnost
 • Internet stvari i pametni domovi, mreže i gradovi
 • glazba i mediji
 • industrijske tehnologije
 • okoliš i kružno gospodarstvo.

Neki primjeri uključuju:

Za više informacija i potpuni popis financiranih projekata vidjeti projekte financirane sredstvima EU-a u području tehnologije lanaca blokova.

Financiranje ugovora za pomoć u izgradnji europske infrastrukture za usluge lanca blokova

U okviru financijske potpore u okviru programa Obzor 2020. Europska komisija pokrenula je pretkomercijalnu nabavu kako bi se pripremili za buduće kapacitete EBSI-ja i podržali nove vrste slučajeva uporabe. Započela je otvorenom provjerom tržišta i pozivom na podnošenje ponuda. Zainteresirane strane na tržištu pozivaju se da posjete internetske stranice Europskog lanca blokova prije komercijalne nabave.

Za informacije o otvorenim pozivima i kako se prijaviti za financiranje posjetite stranice Startup Europe Club and Funding & Opportunities. U pripremi je program Obzor Europa, a nove mogućnosti financiranja ažurirat će se do kraja godine. 

Povećanje ulaganja u inovacije u lancima blokova

Disruptivne tehnologije obično se suočavaju sa znatnim izazovima pri traženju financijskih sredstava za rast. Posebno zato što većina ulagatelja nema odgovarajuće tehničko stručno znanje za procjenu tržišnih izgleda različitih tehnoloških rješenja. Smatraju da su digitalne inovacije, kao što su umjetna inteligencija i lanci blokova, previše složene i sramežljive od ulaganja u tim strateškim područjima.

Investicijski jaz za umjetnu inteligenciju

Empirijski podaci pokazuju da Sjeverna Amerika trenutno dominira tržištem umjetne inteligencije, a Kina ostvaruje važan napredak i brzo sustiže korak. Čini se da Europi prijeti opasnost da zaostaje na globalnim tržištima, s ulaganjima u rasponu od 15 do 23 milijarde dolara u Sjevernoj Americi, 8 – 12 milijardi dolara u Aziji i samo 3 – 4 milijarde u Europi.

Investicijski jaz u tehnologijama lanca blokova

Kada pogledamo ulaganja u tehnologije lanaca blokova, investicijski jaz za novoosnovana poduzeća u području duboke tehnologije između Europe i SAD-a znatno je manji. Dok je većina ulaganja u novoosnovana poduzeća u lancima blokova usmjerena na poduzeća iz SAD-a s ukupnim iznosom od 4,4 milijarde EUR (33 %), europska poduzeća privukla su solidnih 2,9 milijardi EUR (22 %). Slijedi Kina s ukupno 2,8 milijardi EUR (21 %) (izvor: izvješće „BlokchainNow and Tomorrow” (eng. Blockchain Now and Tomorrow)

Jedan od temeljnih razloga je taj što su u razdoblju od 2009. do 2018. europska novoosnovana poduzeća u području lanaca blokova znatno više koristila alternativne oblike financiranja od svojih kolega iz SAD-a. Na primjer, europska novoosnovana poduzeća dobila su velik iznos sredstava na temelju takozvanih „početnih ponuda kovanica”, inovativnog načina prikupljanja novca od javnosti upotrebom virtualnih kovanica ili tokena. Na taj su način uspjeli prikupiti gotovo 60 % ukupnog financiranja, dok ekvivalentna brojka za američke startupove u blockchainu nije premašila 18 %.

Premošćivanje investicijskog jaza

Novoosnovanim poduzećima u svojim ranim fazama i poduzećima u fazi rasta potrebna su dostatna financijska sredstva kako u ranoj fazi tako i u trenutku njihova rasta. Komisija je razvila investicijski fond za umjetnu inteligenciju/lanac blokova kako bi im pružila potporu. Investicijski fond osigurava vlasnička ulaganja u visokoinovativna novoosnovana poduzeća i MSP-ove koji su usmjereni na razvoj i usvajanje tehnologija umjetne inteligencije i lanaca blokova u svim sektorima gospodarstva.

Faza 1.: Investicijski fond i program potpore za umjetnu inteligenciju/lanac blokova

Komisija je osigurala 100 milijuna EUR u okviru programa Obzor 2020. i zahvaljujući poticanju Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) i Europskog investicijskog fonda (EIF). Investicijski fond dodaje dodatna privatna ulaganja iz fondova poduzetničkog kapitala s prosječnim učinkom poluge od 4 – 5. Procjenjuje se da će ukupni obujam ulaganja u prvoj fazi (od početka 2020. do početka 2021.) iznositi između 400 i 500 milijuna EUR. Cilj

je investicijskog fonda za umjetnu inteligenciju/lanac blokova poboljšati pristup financiranju, posebno u obliku vlasničkog kapitala, inovativnim i rizičnijim poduzećima u području umjetne inteligencije i lanaca blokova. Između ostalog:

 • predstavlja prvi namjenski program ulaganja za umjetnu inteligenciju i lance blokova na europskoj razini;
 • nastoji poduprijeti daljnji razvoj novih tržišta koja su usmjerena na razvoj i usvajanje inovativnih tehnologija umjetne inteligencije i lanca blokova;
 • pruža bolju namjensku financijsku potporu inovativnim novoosnovanim poduzećima te malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) u svim fazama njihova razvoja;
 • usmjeren je na vlasničke proizvode jer su većina poduzeća koja se bave umjetnom inteligencijom i lancem blokova ili poduzeća u ranoj fazi ili poduzeća s visokim rastom;
 • nastoji osigurati financiranje inovativnih novoosnovanih poduzeća i MSP-ova na temelju široke geografske pokrivenosti u Europi, uključujući slabije razvijena tržišta;
 • razvija programe zajedničkog ulaganja s državama članicama, posebno putem nacionalnih razvojnih banaka.

U drugoj fazi fond ima za cilj dodati kvazivlasničko i dužničko financiranje.

Cilj je programa potpore ulaganjima u području umjetne inteligencije i lanca blokova ojačati europski ekosustav lanaca blokova i razviti strateška partnerstva s ključnim dionicima, uključujući novoosnovana poduzeća, MSP-ove, zemlje članice EU-a, nacionalne razvojne banke, industriju i fondove poduzetničkog kapitala te privatne ulagače.

Njezin je cilj:

 • podizanje svijesti među više dionika o važnosti povećanja ulaganja u inovacije u području umjetne inteligencije/lanca blokova;
 • provesti niz savjetovanja s tržištem sa širokim rasponom dionika iz vlada, privatnog sektora i ulagača;
 • potpora razvoju portfelja tehnički i financijski održivih projekata;
 • organizirati sastanak na vrhu o ulaganjima u području umjetne inteligencije i lanca blokova koji će olakšati povezivanje promotora projekata, inovativnih MSP-ova, novoosnovanih poduzeća i privatnih ulagača.

Faza 2.: Program ulaganja i savjetodavne usluge u okviru programa InvestEU (2021. – 2027.)

U drugoj fazi od 2021. naglasak će biti na:

 • razviti platformu za ulaganja u okviru programa InvestEU i veće partnerstvo sa službama Europske komisije, zemljama EU-a (posebno putem nacionalnih razvojnih banaka) i, po mogućnosti, drugim javnim i privatnim financijskim institucijama;
 • u platformu uključiti razvoj ključnih usluga razvoja, kao što su:
  • pružanje savjetodavnih usluga za povećanje spremnosti za ulaganja MSP-ova i poduzeća u području umjetne inteligencije/lanca blokova;
  • potpora razvoju portfelja;
  • organizirati forume za ulagače, događanja za povezivanje inovatora i ulagača; savjetovanja s tržištem i druga događanja za izgradnju zajednice.
 • Proširiti investicijski fond na potpuno razvijenu platformu za ulaganja s financiranjem od 1 do 2 milijarde EUR.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija pokreće europski regulatorni prostor za lanac blokova

Komisija je pokrenula europski regulatorni okvir za lanac blokova. Izolirana okruženja kontrolirana su okruženja u kojima poduzeća mogu testirati svoje proizvode i usluge u suradnji s relevantnim regulatornim tijelima.

Povezani sadržaj

Šira slika

Strategija lanca blokova

EU želi biti predvodnik u tehnologiji lanaca blokova, postati inovator u lancima blokova i dom za važne platforme, aplikacije i poduzeća.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Standardi lanaca blokova

Europska komisija ima aktivnu ulogu u zajednici standarda lanaca blokova te blisko surađuje sa svim relevantnim tijelima diljem svijeta.

Europsko partnerstvo za lance blokova

Europsko partnerstvo za lance blokova (EBP) inicijativa je za razvoj strategije EU-a o lancima blokova i izgradnju infrastrukture lanaca blokova za javne usluge.