Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Infrastruktura za usluge europskog lanca blokova

Europski javni sektor gradi vlastitu infrastrukturu usluga lanaca blokova, koja bi uskoro trebala biti interoperabilna s platformama privatnog sektora.

  Slika predstavlja blockchain infrastrukturu

© Image by Shutter2U - iStock Getty Images

Europska infrastruktura za usluge lanaca blokova (EBSI) sastoji se od peer-to-peer mreže međusobno povezanih čvorova koji upravljaju infrastrukturom usluga temeljenih na lancima blokova. Svaki član Europskog partnerstva za lance blokova (EBP) – 27 država članica EU-a, Norveška, Lihtenštajn i Europska komisija – upravljat će barem jednim čvorom.

Infrastruktura se sastoji od različitih slojeva, uključujući:

 • osnovni sloj koji sadržava osnovnu infrastrukturu, povezivost, lanac blokova i potrebnu pohranu;
 • sloj osnovnih usluga koji će omogućiti sve slučajeve uporabe i aplikacije temeljene na EBSI-ju; 
 • dodatni slojevi namijenjeni slučajevima uporabe i posebnim primjenama.

Time će se javnim organizacijama omogućiti razvoj aplikacija koje se povezuju s infrastrukturom EBSI-ja i njome se koriste. Na kraju će se proširiti i na privatne organizacije.

Primjeri upotrebe EBSI-ja i plan djelovanja

Po dizajnu, EBSI se gradi na iterativan način, usredotočujući se na mali broj specifičnih slučajeva uporabe (aplikacije), a zatim ih širi tijekom vremena.

Početni skup slučajeva upotrebe EBSI-ja su:

 • javnobilježnički ovjera: Iskorištavanje snage lanca blokova za stvaranje pouzdanih digitalnih revizijskih tragova, automatiziranje provjera usklađenosti u postupcima osjetljivima na vrijeme i dokazivanje cjelovitosti podataka;
 • diplome: Vraćanje kontrole građanima pri upravljanju njihovim obrazovnim kvalifikacijama, znatno smanjenje troškova provjere i poboljšanje povjerenja u autentičnost;
 • Europski digitalni identitet: Uvođenje generičke sposobnosti digitalnog identiteta kako bi se korisnicima omogućilo da stvaraju i kontroliraju svoj identitet preko granica bez oslanjanja na centralizirana tijela te kako bi se omogućila usklađenost s regulatornim okvirom eIDAS-a;
 • pouzdana razmjena podataka: Iskorištavanje tehnologije lanca blokova radi sigurne razmjene podataka među tijelima u EU-u, počevši od identifikacijskih brojeva za PDV u IOSS-u i uvoza jedinstvenih kontaktnih točaka među carinskim i poreznim tijelima.

EBSI će biti obogaćen drugim slučajevima uporabe.

EBP trenutačno radi na tri dodatna slučaja upotrebe koja će se dodati EBSI-ju u budućim koracima (nakon sredine 2021.). To se odnosi na sljedeće:

 • financiranje malih i srednjih poduzeća (MSP) putem lanaca blokova;
 • iskorištavanje europskih brojeva socijalnog osiguranja kako bi se olakšao prekogranični pristup uslugama socijalne skrbi;
 • olakšavanje upravljanja prekograničnim i prekograničnim postupcima traženja azila.

Nadalje, nakon što EBSI bude u punoj proizvodnji, privatna poduzeća i organizacije moći će se pridružiti EBSI-ju kao uslužni program. Time bi se, među ostalim, trebale otvoriti znatne mogućnosti za uštedu troškova i učinkovitost interakcija i transakcija između javnog i privatnog sektora.

Kako bi se pripremila za buduće kapacitete EBSI-ja i podržala nove vrste slučajeva uporabe, Europska komisija pokrenula je pretkomercijalnu nabavu. Započela je otvorenom provjerom tržišta i pozivom na podnošenje ponuda. Zainteresirane strane na tržištu pozivaju se da posjete internetske stranice Europskog lanca blokova prije komercijalne nabave.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija pokreće europski regulatorni prostor za lanac blokova

Komisija je pokrenula europski regulatorni okvir za lanac blokova. Izolirana okruženja kontrolirana su okruženja u kojima poduzeća mogu testirati svoje proizvode i usluge u suradnji s relevantnim regulatornim tijelima.

Povezani sadržaj

Šira slika

Strategija lanca blokova

EU želi biti predvodnik u tehnologiji lanaca blokova, postati inovator u lancima blokova i dom za važne platforme, aplikacije i poduzeća.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Financiranje lanaca blokova i ulaganja

EU osigurava financijska sredstva za istraživanje i inovacije u području lanaca blokova bespovratnim sredstvima i nagradama te podupiranjem ulaganja.

Standardi lanaca blokova

Europska komisija ima aktivnu ulogu u zajednici standarda lanaca blokova te blisko surađuje sa svim relevantnim tijelima diljem svijeta.

Europsko partnerstvo za lance blokova

Europsko partnerstvo za lance blokova (EBP) inicijativa je za razvoj strategije EU-a o lancima blokova i izgradnju infrastrukture lanaca blokova za javne usluge.