Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Infrastruktura za usluge europskog lanca blokova

Europski javni sektor gradi vlastitu infrastrukturu usluga lanaca blokova, koja bi uskoro trebala biti interoperabilna s platformama privatnog sektora.

  Slika predstavlja blockchain infrastrukturu

© Image by Shutter2U - iStock Getty Images

Europska infrastruktura za usluge lanaca blokova (EBSI) sastoji se od peer-to-peer mreže međusobno povezanih čvorova koji upravljaju infrastrukturom usluga temeljenih na lancima blokova. Svaki član Europskog partnerstva za lance blokova (EBP) – 27 država članica EU-a, Norveška, Lihtenštajn i Europska komisija – upravljat će barem jednim čvorom.

Infrastruktura se sastoji od različitih slojeva, uključujući:

 • osnovni sloj koji sadržava osnovnu infrastrukturu, povezivost, lanac blokova i potrebnu pohranu;
 • sloj osnovnih usluga koji će omogućiti sve slučajeve uporabe i aplikacije temeljene na EBSI-ju; 
 • dodatni slojevi namijenjeni slučajevima uporabe i posebnim primjenama.

Time će se javnim organizacijama omogućiti razvoj aplikacija koje se povezuju s infrastrukturom EBSI-ja i njome se koriste. Na kraju će se proširiti i na privatne organizacije.

Primjeri upotrebe EBSI-ja i plan djelovanja

Po dizajnu, EBSI se gradi na iterativan način, usredotočujući se na mali broj specifičnih slučajeva uporabe (aplikacije), a zatim ih širi tijekom vremena.

Početni skup slučajeva upotrebe EBSI-ja su:

 • javnobilježnički ovjera: Iskorištavanje snage lanca blokova za stvaranje pouzdanih digitalnih revizijskih tragova, automatiziranje provjera usklađenosti u postupcima osjetljivima na vrijeme i dokazivanje cjelovitosti podataka;
 • diplome: Vraćanje kontrole građanima pri upravljanju njihovim obrazovnim kvalifikacijama, znatno smanjenje troškova provjere i poboljšanje povjerenja u autentičnost;
 • Europski digitalni identitet: Uvođenje generičke sposobnosti digitalnog identiteta kako bi se korisnicima omogućilo da stvaraju i kontroliraju svoj identitet preko granica bez oslanjanja na centralizirana tijela te kako bi se omogućila usklađenost s regulatornim okvirom eIDAS-a;
 • pouzdana razmjena podataka: Iskorištavanje tehnologije lanca blokova radi sigurne razmjene podataka među tijelima u EU-u, počevši od identifikacijskih brojeva za PDV u IOSS-u i uvoza jedinstvenih kontaktnih točaka među carinskim i poreznim tijelima.

EBSI će biti obogaćen drugim slučajevima uporabe.

EBP trenutačno radi na tri dodatna slučaja upotrebe koja će se dodati EBSI-ju u budućim koracima (nakon sredine 2021.). To se odnosi na sljedeće:

 • financiranje malih i srednjih poduzeća (MSP) putem lanaca blokova;
 • iskorištavanje europskih brojeva socijalnog osiguranja kako bi se olakšao prekogranični pristup uslugama socijalne skrbi;
 • olakšavanje upravljanja prekograničnim i prekograničnim postupcima traženja azila.

Nadalje, nakon što EBSI bude u punoj proizvodnji, privatna poduzeća i organizacije moći će se pridružiti EBSI-ju kao uslužni program. Time bi se, među ostalim, trebale otvoriti znatne mogućnosti za uštedu troškova i učinkovitost interakcija i transakcija između javnog i privatnog sektora.

Kako bi se pripremila za buduće kapacitete EBSI-ja i podržala nove vrste slučajeva uporabe, Europska komisija pokrenula je pretkomercijalnu nabavu. Započela je otvorenom provjerom tržišta i pozivom na podnošenje ponuda. Zainteresirane strane na tržištu pozivaju se da posjete internetske stranice Europskog lanca blokova prije komercijalne nabave.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Strategija lanca blokova

EU želi biti predvodnik u tehnologiji lanaca blokova, postati inovator u lancima blokova i dom za važne platforme, aplikacije i poduzeća.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Financiranje lanaca blokova i ulaganja

EU osigurava financijska sredstva za istraživanje i inovacije u području lanaca blokova bespovratnim sredstvima i nagradama te podupiranjem ulaganja.

Standardi lanaca blokova

Europska komisija ima aktivnu ulogu u zajednici standarda lanaca blokova te blisko surađuje sa svim relevantnim tijelima diljem svijeta.

Europsko partnerstvo za lance blokova

Europsko partnerstvo za lance blokova (EBP) inicijativa je za razvoj strategije EU-a o lancima blokova i izgradnju infrastrukture lanaca blokova za javne usluge.