Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europese infrastructuur voor blockchaindiensten

De Europese publieke sector bouwt zijn eigen blockchain-diensteninfrastructuur, die binnenkort interoperabel moet zijn met platforms uit de particuliere sector.

  Afbeelding om blockchain-infrastructuur te vertegenwoordigen

© Image by Shutter2U - iStock Getty Images

De Europese blockchain-diensteninfrastructuur (EBSI) bestaat uit een peer-to-peer-netwerk van onderling verbonden knooppunten met een op blockchain gebaseerde diensteninfrastructuur. Elk lid van het European Blockchain Partnership (EBP) — de 27 EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en de Europese Commissie — zal ten minste één knooppunt runnen.

De infrastructuur bestaat uit verschillende lagen, waaronder:

 • een basislaag met de basisinfrastructuur, connectiviteit, de blockchain en de benodigde opslag;
 • een kerndienstenlaag die alle EBSI-gebaseerde use cases en applicaties mogelijk maakt; 
 • extra lagen gewijd aan het gebruik van cases en specifieke toepassingen.

Het zal publieke organisaties in staat stellen om applicaties te ontwikkelen die verbinding maken met en gebruik maken van de EBSI-infrastructuur. Uiteindelijk wordt het uitgebreid tot particuliere organisaties.

EBSI use cases en roadmap

Door ontwerp wordt EBSI op een iteratieve manier gebouwd, waarbij de focus ligt op een klein aantal specifieke use cases (applicaties) en ze vervolgens in de loop van de tijd uitbreidt.

De eerste set EBSI use cases zijn:

 • notarisatie: Gebruik maken van de kracht van blockchain om betrouwbare digitale auditsporen te creëren, compliancecontroles in tijdgevoelige processen te automatiseren en gegevensintegriteit te bewijzen;
 • diploma’s: Het teruggeven van controle aan burgers bij het beheer van hun opleidingsreferenties, aanzienlijke verlaging van de verificatiekosten en verbetering van het authenticiteitsvertrouwen;
 • Europese digitale identiteit: De invoering van een generieke digitale identiteitscapaciteit, die gebruikers in staat stelt hun eigen identiteit over de grenzen heen te creëren en te controleren zonder gebruik te maken van gecentraliseerde autoriteiten, en de naleving van het eIDAS-regelgevingskader mogelijk te maken;
 • betrouwbare gegevensuitwisseling: Gebruik maken van blockchain-technologie om gegevens veilig te delen tussen autoriteiten in de EU, te beginnen met de IOSS btw-identificatienummers en het importeren van one-stop-shops tussen douane- en belastingautoriteiten.

EBSI zal worden verrijkt met andere use cases.

Momenteel werkt het EBP aan drie extra use cases die in toekomstige stappen (na medio 2021) aan EBSI zullen worden toegevoegd. Het gaat om:

 • financiering van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) via blockchain;
 • gebruik te maken van Europese socialezekerheidsnummers om grensoverschrijdende toegang tot welzijnsdiensten te vergemakkelijken;
 • vergemakkelijking van het beheer van grensoverschrijdende en grensoverschrijdende asielaanvragen.

Bovendien, zodra EBSI in volle productie is, zullen particuliere bedrijven en organisaties zich als nutsbedrijf kunnen aansluiten bij EBSI. Dit moet onder meer aanzienlijke mogelijkheden bieden voor kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen in interacties en transacties tussen de publieke en particuliere sector.

Om de toekomstige capaciteit van EBSI voor te bereiden en nieuwe soorten use cases te ondersteunen, heeft de Europese Commissie een precommerciële inkoopactie gestart. Het begon door middel van een open marktconsultatie en een aanbesteding. Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de Europese Blockchain Pre-Commercial Procurement webpagina’s te raadplegen.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie lanceert European Regulatory Sandbox for Blockchain

Vandaag heeft de Commissie de European Regulatory Sandbox for Blockchain gelanceerd. Sandboxen zijn gecontroleerde omgevingen waarin bedrijven hun producten en diensten kunnen testen in samenwerking met de relevante regelgevende instanties.

NEWS ARTICLE |
Europese Commissie ontvangt prijs voor het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van het overheidsbeleid op het gebied van blockchaintechnologieën

Tijdens de prijsuitreiking en een Gala-evenement dat op 31 januari in Brussel werd georganiseerd door de International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA), werd de Europese Commissie toegekend voor het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van overheidsbeleid op het gebied van blockchaintechnologieën in haar rol als medevoorzitter van het overheidsadviesorgaan van INATBA.

NEWS ARTICLE |
Nieuwe stappen in de ontwikkeling van de Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI)

De Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI) is een op blockchain gebaseerde infrastructuur die momenteel wordt getest in samenwerking met het Europees blockchainpartnerschap (EBP), dat bestaat uit de 27 EU-lidstaten, Liechtenstein en Noorwegen. Deelname van dienstverleners aan het EBSI-blockchainnetwerk is afhankelijk van de toelating van het EBP.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Blockchain strategie

De EU wil een leider zijn op het gebied van blockchaintechnologie en een innovator worden op het gebied van blockchain en de thuisbasis zijn van belangrijke platforms, applicaties en bedrijven.

Zie ook

Blockchain voor klimaatactie

De Europese Commissie wil innovaties in blockchaintechnologieën gebruiken om klimaatverandering te helpen bestrijden.

Blockchain standaarden

De Europese Commissie neemt een actieve rol in de blockchain-standaardengemeenschap en werkt nauw samen met alle relevante instanties over de hele wereld.

Europees blockchain-partnerschap

Het European Blockchain Partnership (EBP) is een initiatief om een EU-strategie voor blockchain te ontwikkelen en een blockchain-infrastructuur voor openbare diensten te bouwen.