Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Kiadvány

Többnyelvű uniós ügyek az európai médiaplatformokon

A Bizottság 1,76 millió eurós pályázati felhívást tesz közzé a professzionális és többnyelvű (bármilyen formátumban megjelenő) hírmédia-tartalmak előállításának, gondozásának és terjesztésének, valamint a nem fiktív programozásnak az európai nyílt és digitális kézbesítési rendszereken keresztül történő növelése érdekében. A felhíváshoz számos olyan médiaszereplő szoros együttműködésére lesz szükség, amely beleegyezik abba, hogy tartalmakat osszon meg egymás között. Ennek a tartalomnak ki kell terjednie az uniós ügyekre, és a lehető legtöbb uniós országban folyamatosan elérhetőnek kell lennie legalább 5 uniós nyelven.

A felhívás célja, hogy növelje a polgárok számára elérhető, páneurópai perspektívával rendelkező hírek, információs tartalmak (és adott esetben programozás) sokféleségét. A tartalomnak általános érdekű megközelítést kell alkalmaznia, azaz az aktuális ügyeket és az európai polgárok mindennapi életét érintő témákat kell lefednie. A pályázókat arra ösztönözzük, hogy megbízható szerkesztői szabványok és a tartalom előállítása és gondozása feletti felügyelet mellett hozzanak létre hírközpontokat.

A pályázóknak be kell mutatniuk, hogy javaslatuk hogyan járul hozzá az európai információs tér megerősítéséhez (a tisztán nemzeti piacokon túl), valamint annak biztosításához, hogy a polgárok multikulturális és többnyelvű forrásokból származó, pluralista, minőségi információkhoz jussanak. A javaslatokat tájékoztatási tervnek kell kísérnie. A tervnek meg kell határoznia a végtermék célközönségét és releváns multiplikátorait.

Ennek a tartalomnak vonzónak és innovatívnak kell lennie. A pályázók közös szerkesztői rendszerükön keresztül közösen felelnek a rendszer keretében előállított tartalomért. Várhatóan a hírek, információs tartalmak és/vagy tényszerű programozás meglévő terjesztési mechanizmusaira építenek, és azokat új tartalommal gazdagítják, és/vagy szükség esetén új platform(oka)t vesznek fontolóra.

Az Európai Bizottság elvárja, hogy a pályázók legalább öt uniós tagállam különböző hírmédia-szervezeteit gyűjtsék össze.

A támogathatóság feltétele, hogy a pályázók a hírmédia-ágazatban tevékenykedjenek. A végleges támogatási megállapodás tartalmazni fog egy függetlenségi chartát annak biztosítása érdekében, hogy a pályázók politikai beavatkozás nélkül működhessenek.

A maximális társfinanszírozási arány az összes elszámolható költség 80% -a.

A pályázati felhívás, a pályázati űrlapok és az összes vonatkozó dokumentum, amelyek az alábbiakban érhetők el.  

Várt eredmények

Az uniós ügyekkel kapcsolatos hírek fokozott elérhetősége, lefedettsége és fogyasztása legalább öt uniós nyelven. Az Unióban működő professzionális hírmédia-vállalatok által közös központokon és kézbesítési rendszereken keresztül előállított hírtartalmak előállítása, gondozása és terjesztése. Ez hosszú távon azt eredményezheti, hogy a polgárok nagyobb mértékben vesznek részt az európai hírekben és ügyekben, és hozzájárulhat a minőségi online hírtartalmak iránti bizalom növeléséhez.

E fellépés területi fókusza a következő: Uniós tagállamok, tagjelölt és potenciális tagjelölt országok[1].

A projektek várható időtartama 24 hónap, amely 2022 januárjában kezdődik.

A felhívással kapcsolatos kérdéseket legkésőbb szeptember 8-ig kell elküldeni a cnect-multimedia-actions@ec.europa.eu e-mail-címre. Minden kérdést és választ névtelenül közzétessünk ezen az oldalon.

További információk

Ezt a tevékenységet a multimédiás fellépések keretében végzik, amelynek célja a polgároknak az Unióval kapcsolatos műveletekkel kapcsolatos általános tájékoztatásának, híreinek és programjainak finanszírozása az uniós intézmények munkájának, a meghozott döntéseknek és az európai integráció szakaszainak láthatóságának növelése érdekében, hogy a polgárok teljes mértékben élhessenek az európai szakpolitikákról való tájékoztatáshoz és az azokban való részvételhez való jogukkal, és hozzájáruljanak a jobb európai közszférához. A főbb uniós intézmények tevékenységeiről szóló híradásokon kívül az uniós ügyek a következőket foglalhatják magukban:

  1. Az összes tagállam gazdasági, politikai és kulturális ügyeit hasonlították össze és hasonlították össze azzal, ahogyan ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkoznak;
  2. Nemzeti és regionális szinten hozott olyan döntések, amelyek formálhatják az Unióval kapcsolatos nézeteket, vagy jelentős számú uniós polgár mindennapi életét érinthetik más tagállamokban;

III. Az egyik uniós tagállam gazdasági, politikai és kulturális ügyei, bemutatva más uniós országok polgárainak, hogy hogyan kezelik a közös érdekű kérdéseket.

A multimédiás fellépésekről szóló legutóbbi (2021) finanszírozási határozat a következő internetcímen érhető el:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2021-financing-decision-multimedia-actions

 

[1] https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en

Letöltések

00. Questions and Answers - updated on 10 September 2021
Letöltés 
01. CALL - Multilingual EU affairs
Letöltés 
02. Grant Application form - Call Media Platforms
Letöltés 
03. Annex III Estimated budget - Multibeneficiary-en
Letöltés 
04. Financial viability checktool - call digital media platform
Letöltés 
05. Declaration of Honour
Letöltés 
06. Model Grant Agreement - multibeneficiaries
Letöltés 
07. Financial identification form
Letöltés 
08. Legal entity form - private law body
Letöltés 
09. Legal entity form - public law body
Letöltés 
10. Privacy Statement
Letöltés