Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A Bizottság 107 millió EUR értékű pályázati felhívást tesz közzé Európa kiberbiztonságának megerősítésére

A Bizottság a mai napon felkérte a vállalatokat, a közigazgatási szerveket és más szervezeteket, hogy nyújtsanak be olyan javaslatokat, amelyek célja az EU kiberfenyegetésekkel szembeni ellenálló képességének és a kibertámadások védelmére, felderítésére, védelmére és megakadályozására irányuló képességének fokozása, valamint a tagállamok közötti együttműködés fokozása.

photo of a person working in a cybersecurity centre working looking at a screen

iStock photo Getty images plus

A Bizottság és az Európai Kiberbiztonsági Kompetenciaközpont (ECCC) a Digitális Európa 2023–2024-es munkaprogramja keretében összesen 71 millió EUR értékben új pályázati felhívást tett közzé a tagállamokkal folytatott operatív együttműködés és közös kapacitások uniós szintű megerősítésére irányuló kiberbiztonsági intézkedésekre.

Ebből az összegből 35 millió EUR -t különítenek el a kiberbiztonsági szükséghelyzeti mechanizmus létrehozására, amely támogatni fogja a tagállamok kiberbiztonsági eseményekre való felkészültségét és kölcsönös segítségnyújtási intézkedéseit, amint azt a kiberszolidaritásról szóló javasolt uniós jogszabály is tartalmazza. Az ipar, az induló vállalkozások és a kkv-k fokozott kiberbiztonságának EU-szerte történő biztosítása érdekében 30 millió EUR támogatja a NIS2 irányelv és a kiberrezilienciáról szóló javasolt uniós jogszabály végrehajtását. További 6 millió EUR összegű támogatási intézkedések fogják előmozdítani a kiberbiztonság polgári és védelmi területei közötti koordinációt, valamint az érdekelt felek szerepvállalását a szabványosítás területén. A pályázati felhívásra 2023. szeptember 26-ig lehet pályázni az uniós tagállamok és az EFTA/EGT-országok jogalanyai számára.

Ezzel egyidejűleg az előző felhívást 2023. július 6-ig újra megnyitották, hogy további lehetőségeket teremtsenek a fennmaradó 36,5 millió EUR teljes költségvetésre. Ez a következő témákat foglalja magában: reziliencia, koordináció és kiberbiztonsági sávok (3,4 millió EUR), a biztonsági műveleti központok kapacitásépítése (26,3 millió EUR), valamint az innovatív kiberbiztonsági megoldások alkalmazása (6,8 millió EUR).

További információk a Digitális Európa programról