Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján tájékoztatást kér a Metától és a Snaptól

Az Európai Bizottság hivatalosan információkérést küldött a Meta és a Snap számára a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján. A Bizottság felkéri a vállalatokat, hogy nyújtsanak további tájékoztatást azokról az intézkedésekről, amelyeket a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti, a kiskorúak védelmével kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése érdekében hoztak, beleértve a kockázatértékeléssel és a kiskorúak online védelmére irányuló kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségeket, különös tekintettel a mentális egészséget és a fizikai egészséget érintő kockázatokra, valamint szolgáltatásaik kiskorúak általi igénybevételére.

Commission sends requests for information to Meta and Snap under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

A Meta és a Snap 2023. december 1-jéig köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani a kért információkat. A válaszok értékelése alapján a Bizottság értékelni fogja a következő lépéseket. Ez maga után vonhatja a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 66. cikke szerinti eljárás hivatalos megindítását.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 74. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság bírságot szabhat ki az információkérésre adott helytelen, hiányos vagy félrevezető információkért. A válaszadás elmulasztása esetén a Bizottság úgy határozhat, hogy határozat útján kéri az információkat. Ebben az esetben a határidőre történő válaszadás elmulasztása kényszerítő bírság kiszabásához vezethet.

A Meta platformjainak és a Snapchatnek a nagyon nagy online platformkéntvaló kijelölésüket követően meg kell felelniük a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály által bevezetett rendelkezések teljes körének, beleértve az illegális és káros tartalmak terjesztésével kapcsolatos kockázatok értékelését és csökkentését, az alapvető jogok gyakorlására – többek között a gyermekek jogaira – és a kiskorúak védelmére gyakorolt negatív hatásokat. A Meta 2023. október 19-én már kapott információkérést a terrorista és erőszakos tartalmak és a gyűlöletbeszéd terjedésével, valamint a dezinformáció állítólagos terjedésével kapcsolatban.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag