Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Comisia trimite cereri de informații către Meta și Snap în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale

Comisia Europeană a trimis în mod oficial cereri de informații Meta și Snap în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Comisia solicită societăților să furnizeze mai multe informații cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a-și respecta obligațiile legate de protecția minorilor în temeiul DSA, inclusiv cu privire la obligațiile legate de evaluările riscurilor și măsurile de atenuare pentru a proteja minorii online, în special în ceea ce privește riscurile pentru sănătatea mintală și sănătatea fizică, precum și cu privire la utilizarea serviciilor lor de către minori.

Commission sends requests for information to Meta and Snap under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Meta și Snap trebuie să furnizeze Comisiei informațiile solicitate până la 1 decembrie 2023. Pe baza evaluării răspunsurilor, Comisia va evalua etapele următoare. Acest lucru ar putea implica deschiderea oficială a procedurii în temeiul articolului 66 din DSA.

În conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din DSA, Comisia poate impune amenzi pentru informații incorecte, incomplete sau înșelătoare ca răspuns la o solicitare de informații. În caz de lipsă de răspuns, Comisia poate decide să solicite informațiile printr-o decizie. În acest caz, lipsa unui răspuns în termenul stabilit ar putea conduce la impunerea de penalități cu titlu cominatoriu.

În urma desemnării lor ca platformă online foarte mare, platformele Meta și Snapchat sunt obligate să respecte întregul set de dispoziții introduse de DSA, inclusiv evaluarea și atenuarea riscurilor legate de diseminarea conținutului ilegal și dăunător, orice efecte negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, inclusiv asupra drepturilor copiilor, și asupra protecției minorilor. Meta a primit deja, la 19 octombrie 2023, o cerere de informații privind răspândirea conținutului terorist și violent și a discursurilor de incitare la ură, precum și presupusa răspândire a dezinformării.

Pachetul legislativ privind serviciile digitale