Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen sender anmodninger om oplysninger til Meta og Snap i henhold til forordningen om digitale tjenester

Europa-Kommissionen har formelt sendt Meta og Snap anmodninger om oplysninger i henhold til forordningen om digitale tjenester. Kommissionen anmoder virksomhederne om at fremlægge flere oplysninger om de foranstaltninger, de har truffet for at opfylde deres forpligtelser vedrørende beskyttelse af mindreårige i henhold til forordningen om digitale tjenester, herunder forpligtelserne vedrørende risikovurderinger og afbødende foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige online, navnlig med hensyn til risiciene for den mentale og fysiske sundhed, og om mindreåriges brug af deres tjenester.

Commission sends requests for information to Meta and Snap under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Meta og Snap skal fremlægge de ønskede oplysninger for Kommissionen senest den 1. december 2023. På grundlag af vurderingen af svarene vil Kommissionen vurdere de næste skridt. Dette kan medføre formel indledning af insolvensbehandling i henhold til artikel 66 i retsakten om digitale tjenester.

I henhold til artikel 74, stk. 2, i forordningen om digitale tjenester kan Kommissionen pålægge bøder for ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende oplysninger som svar på en anmodning om oplysninger. I tilfælde af manglende svar kan Kommissionen beslutte at anmode om oplysningerne ved afgørelse. I dette tilfælde kan manglende svar inden fristens udløb føre til pålæggelse af tvangsbøder.

Metas platforme og Snapchat skal, efter at de er blevet udpeget som meget store onlineplatforme,overholde alle de bestemmelser, der er indført ved retsakten om digitale tjenester, herunder vurdering og afbødning af risici i forbindelse med udbredelse af ulovligt og skadeligt indhold, eventuelle negative virkninger for udøvelsen af grundlæggende rettigheder, herunder børns rettigheder, og for beskyttelsen af mindreårige. Meta har allerede den 19. oktober 2023 modtaget en anmodning om oplysninger vedrørende spredning af terrorrelateret og voldeligt indhold og hadefuld tale og den påståede spredning af desinformation.

Pakken om retsakten om digitale tjenester