Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Seolann an Coimisiún iarrataí ar fhaisnéis chuig Meta agus Snap faoin nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha

Tá iarratais ar fhaisnéis ó Meta agus Snap seolta go foirmiúil ag an gCoimisiún Eorpach faoin nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA). Tá an Coimisiún ag iarraidh ar na cuideachtaí tuilleadh faisnéise a chur ar fáil maidir leis na bearta atá déanta acu chun a n-oibleagáidí a chomhlíonadh a bhaineann le mionaoisigh a chosaint faoin Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha, lena n-áirítear na hoibleagáidí a bhaineann le measúnuithe riosca agus bearta maolaithe chun mionaoisigh a chosaint ar líne, go háirithe maidir leis na rioscaí don mheabhairshláinte agus don tsláinte choirp, agus maidir le húsáid a seirbhísí ag mionaoisigh.

Commission sends requests for information to Meta and Snap under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Ní mór do Meta agus Snap an fhaisnéis a iarradh a sholáthar don Choimisiún faoin 1 Nollaig 2023. Bunaithe ar an measúnú ar na freagraí, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na chéad chéimeanna eile. D’fhéadfadh tionscnamh foirmiúil imeachtaí de bhun Airteagal 66 den Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha a bheith i gceist leis sin.

De bhun Airteagal 74 (2) den Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha, is féidir leis an gCoimisiún fíneálacha a ghearradh as faisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach mar fhreagairt ar iarraidh ar fhaisnéis. I gcás nach dtugtar freagra, féadfaidh an Coimisiún cinneadh a dhéanamh an fhaisnéis a iarraidh trí chinneadh. Sa chás sin, d’fhéadfadh forchur íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a bheith mar thoradh ar mhainneachtain freagra a thabhairt faoin sprioc-am.

Tar éis a n-ainmnithe mar Ardáin an-Mhór ar Líne,ceanglaítear ar ardáin Meta agus Snapchat cloí leis an tacar iomlán forálacha a tugadh isteach le DSA, lena n-áirítear measúnú agus maolú a dhéanamh ar rioscaí a bhaineann le scaipeadh ábhair neamhdhleathaigh agus dhíobhálaigh, aon éifeachtaí diúltacha ar fheidhmiú ceart bunúsach, lena n-áirítear ar chearta leanaí, agus ar chosaint mionaoiseach. Tá iarraidh ar fhaisnéis faighte cheana féin ag Meta an 19 Deireadh Fómhair 2023 maidir le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta agus fhoréignigh agus fuathchainte, agus scaipeadh líomhnaithe na bréagaisnéise.

Pacáiste an Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha