Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija siunčia prašymus pateikti informaciją „Meta“ ir „Snap“ pagal Skaitmeninių paslaugų aktą

Europos Komisija oficialiai išsiuntė „Meta“ ir „Snap“ prašymus pateikti informaciją pagal Skaitmeninių paslaugų aktą. Komisija prašo bendrovių pateikti daugiau informacijos apie priemones, kurių jos ėmėsi, kad įvykdytų savo įsipareigojimus, susijusius su nepilnamečių apsauga pagal Skaitmeninių paslaugų aktą, įskaitant įsipareigojimus, susijusius su rizikos vertinimais ir poveikio mažinimo priemonėmis siekiant apsaugoti nepilnamečius internete, visų pirma susijusius su rizika psichikos sveikatai ir fizinei sveikatai, ir apie nepilnamečių naudojimąsi jų paslaugomis.

Commission sends requests for information to Meta and Snap under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Meta ir „Snap“ iki 2023 m. gruodžio 1 d. turi pateikti Komisijai prašomą informaciją. Remdamasi atsakymų vertinimu, Komisija įvertins tolesnius veiksmus. Tai galėtų reikšti formalų bylos iškėlimą pagal Skaitmeninių paslaugų akto 66 straipsnį.

Pagal Skaitmeninių paslaugų akto 74 straipsnio 2 dalį Komisija, atsakydama į prašymą pateikti informaciją, gali skirti baudas už neteisingą, neišsamią ar klaidinančią informaciją. Nepateikus atsakymo, Komisija gali nuspręsti prašyti informacijos priimdama sprendimą. Tokiu atveju, nepateikus atsakymo iki nustatyto termino, gali būti skiriamos periodinės baudos.

Paskyrus jas labai didelėmis interneto platformomis, „Meta“ platformos ir „Snapchat“ turi laikytis visų Skaitmeninių paslaugų akte nustatytų nuostatų, įskaitant rizikos, susijusios su neteisėto ir žalingo turinio sklaida, vertinimą ir mažinimą, bet kokį neigiamą poveikį naudojimuisi pagrindinėmis teisėmis, įskaitant vaikų teises, ir nepilnamečių apsaugai. 2023 m. spalio 19 d. meta jau gavo prašymą pateikti informacijos apie teroristinio ir smurtinio turinio sklaidą, neapykantą kurstančias kalbas ir tariamą dezinformacijos plitimą.

Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinys