Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Új uniós stratégia a gyermekek védelmére és önrendelkezésére az online világban

A Bizottság új európai stratégiát fogadott el a gyermekbarát internetről (BIK+), amelynek célja az életkornak megfelelő digitális szolgáltatások javítása, valamint annak biztosítása, hogy minden gyermek online védelemben, önrendelkezésben és tiszteletben részesüljön.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

Az elmúlt tíz évben a digitális technológiák és azok gyermekek általi felhasználásának módja drámaian megváltozott. A legtöbb gyermek naponta használja okostelefonját, és csaknem kétszer annyi időt tölt el rajta, mint tíz évvel ezelőtt.

Teljes sajtóközlemény

Related content