Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Jauna ES stratēģija bērnu aizsardzībai un viņu iespēju nodrošināšanai tiešsaistē

Komisija ir pieņēmusi jaunu Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” (BIK+), lai uzlabotu vecumam atbilstošus digitālos pakalpojumus un nodrošinātu, ka ikviens bērns tiek aizsargāts, pilnvarots un cienīts tiešsaistē.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

Pēdējo desmit gadu laikā ir kardināli mainījušās gan digitālās tehnoloģijas, gan tas, kā bērni tās izmanto. Vairums bērnu savus viedtālruņus izmanto katru dienu un gandrīz divreiz vairāk nekā pirms desmit gadiem,

Paziņojums presei (viss teksts)

Related content