Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Uus ELi strateegia laste kaitsmiseks ja võimestamiseks internetis

Komisjon on vastu võtnud uue lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+), et parandada eakohaseid digiteenuseid ja tagada, et iga last kaitstakse, võimestatakse ja austatakse internetis.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

Viimase kümne aasta jooksul on digitehnoloogia ja selle kasutusviisid laste seas tublisti muutunud. Enamik lapsi kasutab nutitelefoni iga päev ja peaaegu kaks korda rohkem kui kümme aastat tagasi.

Pressiteate täistekst

Related content