Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Нова стратегия на ЕС за закрила и овластяване на децата в онлайн пространството

Комисията прие нова европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +), за да се подобрят цифровите услуги, съобразени с възрастта, и да се гарантира, че всяко дете е защитено, овластено и уважавано онлайн.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

През последните десет години цифровите технологии и начинът, по който децата ги използват, се промениха изключително много. Повечето деца използват смартфон ежедневно и почти два пъти повече в сравнение с преди десет години.

Пълен текст на съобщението за печата

Related content