Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Nová strategie EU na ochranu dětí v online světě a posílení jejich postavení

Komise přijala novou evropskou strategii pro lepší internet pro děti (BIK+), jejímž cílem je zlepšit digitální služby přiměřené věku a zajistit, aby každé dítě bylo on-line chráněno, posíleno a respektováno.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

V posledních deseti letech se dramaticky změnily digitální technologie i způsob, jak je děti využívají. Většina dětí používá chytré telefony každý den a téměř dvakrát více než před deseti lety.

Kompletní tisková zpráva

Related content