Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Noua strategie a UE pentru protejarea și capacitarea copiilor în mediul online

Comisia a adoptat o nouă strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (BIK +), pentru a îmbunătăți serviciile digitale adaptate vârstei și pentru a se asigura că fiecare copil este protejat, responsabilizat și respectat online.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

În ultimii zece ani, s-au schimbat dramatic atât tehnologiile digitale, cât și modul în care copiii le utilizează. Majoritatea copiilor își utilizează zilnic telefoanele inteligente și aproape de două ori mai mult decât în urmă cu zece ani.

Comunicat de presă integral

Related content