Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Nowa strategia UE na rzecz ochrony i wzmocnienia pozycji dzieci w internecie

Komisja przyjęła nową europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+), aby udoskonalić dostosowane do wieku usługi cyfrowe oraz zapewnić każdemu dziecku ochronę, wzmocnienie pozycji i poszanowanie w internecie.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

W ciągu ostatnich dziesięciu lat technologie cyfrowe i sposób korzystania z nich przez dzieci radykalnie się zmieniły. Większość dzieci korzysta ze swoich smartfonów codziennie i prawie dwa razy częściej niż dziesięć lat temu.

Pełny tekst komunikatu prasowego

Related content