Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Nová stratégia EÚ na ochranu a posilnenie postavenia detí v online svete

Komisia prijala novú európsku stratégiu vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+) s cieľom zlepšiť digitálne služby primerané veku a zabezpečiť, aby každé dieťa bolo chránené, posilnené a rešpektované online.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

Za posledných desať rokov sa digitálne technológie a spôsob, akým ich deti používajú, dramaticky zmenili. Väčšina detí používa smartfóny denne a takmer dvakrát viac než pred desiatimi rokmi.

Tlačová správa v plnom znení

Related content