Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Uusi EU:n strategia lasten suojelemiseksi ja voimaannuttamiseksi verkkoympäristössä

Komissio on hyväksynyt uuden eurooppalaisen strategian internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta (BIK+), jotta voidaan parantaa ikätasolle soveltuvia digitaalisia palveluja ja varmistaa, että jokaista lasta suojellaan, voimaannutetaan ja kunnioitetaan verkossa.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

Digiteknologia ja tapa, jolla lapset käyttävät sitä, on muuttunut radikaalisti viimeisten 10 vuoden aikana. Useimmat lapset käyttävät älypuhelimiaan päivittäin ja lähes kaksi kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan

Related content