Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Leidinys

Novatoriškų kibernetinio saugumo sprendimų įsisavinimas

Šio kvietimo tikslas – remti novatoriškų kibernetinio saugumo sprendimų (visų pirma MVĮ, taip pat ES viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų) įsisavinimą rinkoje ir sklaidą, gerinti žinias ir atlikti kibernetinio saugumo parengties auditą.