Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikācija

Inovatīvu kiberdrošības risinājumu ieviešana

Šā uzaicinājuma mērķis ir atbalstīt inovatīvu kiberdrošības risinājumu (jo īpaši MVU, kā arī publiski finansētas pētniecības rezultātu ES) ieviešanu tirgū un izplatīšanu, uzlabot zināšanas un kiberdrošības sagatavotības revīziju.