Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija skelbia sisteminės rizikos mažinimo gaires pagal Skaitmeninių paslaugų aktą internete rinkimų metu

Komisija paskelbė gaires dėl rekomenduojamų priemonių labai didelėms interneto platformoms ir paieškos sistemoms, kad būtų sumažinta sisteminė internete kylanti rizika, galinti turėti įtakos rinkimų sąžiningumui, ir pateikė konkrečias gaires dėl birželio mėn. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Commission publishes guidelines under the DSA for the mitigation of systemic risks online for elections

Pagal Skaitmeninių paslaugų aktą paskirtosios tarnybos, turinčios daugiau kaip 45 mln. aktyvių naudotojų ES, privalo mažinti su rinkimų procesais susijusią riziką, kartu apsaugant pagrindines teises, įskaitant teisę į saviraiškos laisvę.

Šiose gairėse rekomenduojamos poveikio švelninimo priemonės ir geriausios praktikos pavyzdžiai, kurių turi imtis labai didelės interneto platformos ir paieškos sistemos prieš rinkimus, jų metu ir po jų.

 

Visas pranešimas spaudai