Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie publiceert richtsnoeren in het kader van de DSA voor de beperking van systeemrisico’s online voor verkiezingen

De Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd over aanbevolen maatregelen voor zeer grote onlineplatforms en zoekmachines om online systeemrisico’s te beperken die van invloed kunnen zijn op de integriteit van de verkiezingen, met specifieke richtsnoeren voor de komende verkiezingen voor het Europees Parlement in juni.

Commission publishes guidelines under the DSA for the mitigation of systemic risks online for elections

Op grond van de wet inzake digitale diensten (DSA) zijn aangewezen diensten met meer dan 45 miljoen actieve gebruikers in de EU verplicht de risico’s in verband met verkiezingsprocessen te beperken en tegelijkertijd de grondrechten, waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting, te beschermen.

Deze richtsnoeren bevelen mitigatiemaatregelen en beste praktijken aan die door zeer grote onlineplatforms en zoekmachines moeten worden genomen vóór, tijdens en na verkiezingsevenementen.

 

Volledig persbericht