Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Awtoritajiet regolatorji nazzjonali tat-telekomunikazzjoni

Lista ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali għat-telekomunikazzjonijiet fl-Istati Membri u pajjiżi oħra.

L-Istati Membri

Pajjiżi kandidati

Pajjiżi taż-ŻEE

Pajjiżi li mhumiex fl-UE

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippubblika Rakkomandazzjoni dwar il-Kriptografija ta’ Wara l-Kwantum

Illum, il-Kummissjoni ppubblikat Rakkomandazzjoni dwar il-Kriptografija ta’ Wara l-Kwantum biex tħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw approċċ armonizzat bħala t-tranżizzjonijiet tal-UE għall-kriptografija ta’ wara l-quantum. Dan se jgħin biex jiġi żgurat li l-infrastrutturi u s-servizzi diġitali tal-UE jkunu siguri fl-era diġitali li jmiss.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) itejjeb il-konsistenza tar-regoli tal-UE dwar it-telekomunikazzjoni.

Ara Wkoll