Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) itejjeb il-konsistenza tar-regoli tal-UE dwar it-telekomunikazzjoni.

  immaġni bis-satellita tal-Ewropa billejl, bid-dwal

Il-missjoni tal-BEREC hija li jassisti lill-Kummissjoni u lill- awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-UE dwar it-telekomunikazzjoni. Jagħti wkoll pariri lill-istituzzjonijiet Ewropej u jikkumplimenta l-kompiti regolatorji tal-awtoritajiet nazzjonali fil-livell Ewropew.

Il-kompiti ewlenin tal-BEREC

 • Li jipparteċipa f’konsultazzjonijiet skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni tal-UE;
 • Li jaqsmu l-aħjar prattiki regolatorji, li jistgħu jgħinu lill-awtoritajiet regolatorji jimplimentaw ir-regoli tat-telekomunikazzjoni;
 • Li jagħti pariri lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-politika tat-telekomunikazzjoni;
 • Li jassisti lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-NRAs fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ partijiet terzi;
 • Li jagħti l-opinjonijiet tiegħu:
  • dwar abbozzi ta’ deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet dwar l-armonizzazzjoni, skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva Qafas;
  • dwar abbozzi ta’ deċiżjonijiet dwar l-identifikazzjoni ta’ swieq transnazzjonali, skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva Qafas;
  • l-għan li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ regoli u rekwiżiti komuni għall-fornituri ta’ servizzi tan-negozju transkonfinali.
 • Għandu jiġi kkonsultat:
  • dwar l-abbozz ta’ miżuri relatati mal-aċċess effettiv għan-numru tas-sejħa ta’ emerġenza 112;
  • dwar l-abbozz ta’ miżuri relatati mal-implimentazzjoni effettiva tal-firxa ta’ numri 116;
  • dwar abbozzi ta’ rakkomandazzjonijiet dwar is-swieq rilevanti tal-prodotti u s-servizzi, f’konformità mal-Artikolu 15 tad-Direttiva Qafas.
 • Li jagħti opinjonijiet dwar tilwim transkonfinali;
 • Li tissorvelja u tirrapporta dwar is-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, u tippubblika rapport annwali dwar l-iżviluppi f’dak is-settur.

Il-BEREC huwa magħmul mill-kapijiet tas-27 awtorità regolatorja nazzjonali u huwa assistit minn uffiċċju f’Riga, il-Latvja.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Kodiċi tal-UE għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

Il-politika tal-UE dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ttejjeb il-kompetizzjoni, tixpruna l-innovazzjoni, u tagħti spinta lid-drittijiet tal-konsumatur fi ħdan is-suq uniku Ewropew.

Ħarsa aktar fil-fond