Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) itejjeb il-konsistenza tar-regoli tal-UE dwar it-telekomunikazzjoni.

  immaġni bis-satellita tal-Ewropa billejl, bid-dwal

Il-missjoni tal-BEREC hija li jassisti lill-Kummissjoni u lill- awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-UE dwar it-telekomunikazzjoni. Jagħti wkoll pariri lill-istituzzjonijiet Ewropej u jikkumplimenta l-kompiti regolatorji tal-awtoritajiet nazzjonali fil-livell Ewropew.

Il-kompiti ewlenin tal-BEREC

 • Li jipparteċipa f’konsultazzjonijiet skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni tal-UE;
 • Li jaqsmu l-aħjar prattiki regolatorji, li jistgħu jgħinu lill-awtoritajiet regolatorji jimplimentaw ir-regoli tat-telekomunikazzjoni;
 • Li jagħti pariri lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-politika tat-telekomunikazzjoni;
 • Li jassisti lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-NRAs fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ partijiet terzi;
 • Li jagħti l-opinjonijiet tiegħu:
  • dwar abbozzi ta’ deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet dwar l-armonizzazzjoni, skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva Qafas;
  • dwar abbozzi ta’ deċiżjonijiet dwar l-identifikazzjoni ta’ swieq transnazzjonali, skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva Qafas;
  • l-għan li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ regoli u rekwiżiti komuni għall-fornituri ta’ servizzi tan-negozju transkonfinali.
 • Għandu jiġi kkonsultat:
  • dwar l-abbozz ta’ miżuri relatati mal-aċċess effettiv għan-numru tas-sejħa ta’ emerġenza 112;
  • dwar l-abbozz ta’ miżuri relatati mal-implimentazzjoni effettiva tal-firxa ta’ numri 116;
  • dwar abbozzi ta’ rakkomandazzjonijiet dwar is-swieq rilevanti tal-prodotti u s-servizzi, f’konformità mal-Artikolu 15 tad-Direttiva Qafas.
 • Li jagħti opinjonijiet dwar tilwim transkonfinali;
 • Li tissorvelja u tirrapporta dwar is-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, u tippubblika rapport annwali dwar l-iżviluppi f’dak is-settur.

Il-BEREC huwa magħmul mill-kapijiet tas-27 awtorità regolatorja nazzjonali u huwa assistit minn uffiċċju f’Riga, il-Latvja.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Telecoms Council adopts partial general approach on the Digital Europe Programme and confirms new EU telecoms rules

At the Telecoms Council of 4 December, the EU ministers adopted a partial general approach on the Digital Europe Programme. Building on the Digital Single Market strategy, launched in May 2015, and its achievements over the past years, the European Commission proposed in June 2018 to create the first ever Digital Europe Programme and invest €9.2 billion in tomorrow's digital technologies as part of the next long-term EU budget 2021-2027.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Kodiċi tal-UE għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

Il-politika tal-UE dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ttejjeb il-kompetizzjoni, tixpruna l-innovazzjoni, u tagħti spinta lid-drittijiet tal-konsumatur fi ħdan is-suq uniku Ewropew.

Ħarsa aktar fil-fond