Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

Harmonisering van spectrum met het oog op betere connectiviteit: klaar voor 5G en innovatie

De Commissie heeft uitvoeringsbesluiten vastgesteld om ervoor te zorgen dat het radiospectrumbeleid van de EU tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar breedband en innovatieve digitale toepassingen. 

Infographic: Businessman use data analytics on cloud computing analyzing business growth and profiting from graph charts

© iStock Getty images kate3155

De uitvoeringsbesluiten zullen de spectrumbanden respectievelijk klaar maken voor 5G-toepassingen en het spectrum harmoniseren, voor korteafstandsapparatuur (twee besluiten) en voor systemen zoals wifi. Het initiatief zal ervoor zorgen dat het radiospectrumbeleid van de EU de nieuwste technologische ontwikkelingen weerspiegelt. Radiospectrum is een cruciale hulpbron in de huidige wereld van draadloze systemen en gadgets. Het is de basis van wifi-netwerken en een reeks draadloze apparaten. Tijdig en geharmoniseerd spectrumbeheer stelt ons in staat overal in de EU dezelfde apparaten te gebruiken en zorgt ervoor dat zij allemaal kunnen functioneren zonder interferentie. De Commissie coördineert samen met de EU-landen het radiospectrum om te zorgen voor geharmoniseerde voorwaarden over de grenzen heen in de EU.    

Klaar voor 5G-innovaties

5G zal gebruikers, maar ook objecten, geavanceerde, snellere en interactieve connectiviteit bieden. Dit betekent dat we de door objecten gegenereerde gegevens kunnen verzamelen en delen, wat op zijn beurt het onderzoek in alle sectoren zal voeden — van geneeskunde tot vervoer, productie en landbouw. Dankzij de analyse en verzameling van realtimegegevens zal 5G ook KI en efficiëntere en duurzamere systemen mogelijk maken. Het zal dienen voor cruciale toepassingen op het gebied van gezondheidsmonitoring, -diagnose en -zorg; slimme woningen en slimmer energieverbruik; industriële automatisering en geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit.

Het uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de 900 MHz- en de 1 800 MHz-band zal deze frequentiebanden klaar maken voor gebruik door 5G-toepassingen en tegelijkertijd technologie- en dienstenneutraliteit waarborgen. Dit zal een betere connectiviteit mogelijk maken voor kritieke toepassingen op het gebied van gezondheidsmonitoring, -diagnose en -zorg; slimme woningen en geoptimaliseerd energieverbruik; en geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit voor veiligere en efficiëntere vervoerssystemen. Naast de geharmoniseerde „pionierbanden” voor 5G heeft de Beleidsgroep Radiospectrum (RSPG) vastgesteld dat de banden die worden gebruikt voor eerdere generaties mobiele communicatie (2G, 3G, 4G) ook beschikbaar moeten worden gesteld voor de meest recente technologische ontwikkelingen. Het actualiseren van de technische en regelgevingsvoorwaarden voor deze banden zal bijdragen tot het creëren van een omgeving die klaar is om innovatieve toepassingen te verwelkomen.

Intelligent vervoer, afvalbeheer en andere systemen van het internet der dingen; onderzoek: Geactualiseerde voorwaarden voor spectrumgebruik effenen de weg 

Korteafstandsapparatuur omvat gewoonlijk handgereedschap of draagbare apparaten die we gemakkelijk over de grenzen heen kunnen meenemen. Ze variëren van alledaagse consumentengadgets, zoals smartphones en oortelefoons, tot streepjescodelezers die in de detailhandel en logistiek worden gebruikt, en implantaten voor medische hulpmiddelen. Deze draadloze apparaten zijn ook ten dienste van onze gemeenschappen: ze zijn ingebed in intelligente vervoers-, afval- en energiebeheersystemen en helpen ze efficiënter, duurzamer en betrouwbaarder te maken.

Het uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende korteafstandsapparatuur (SRD’s) heeft tot doel rekening te houden met nieuwe technologische ontwikkelingen in verband met korteafstandsapparatuur. Ten eerste actualiseert het uitvoeringsbesluit de belangrijkste definities in verband met telematica voor vervoer en verkeer, waaronder korteafstandsapparatuur die van cruciaal belang is voor het verzamelen en verzenden van voertuiginformatie in intelligente vervoerssystemen (ITS). Het traceren, registreren en verzenden van door voertuigen gegenereerde gegevens kan de betrouwbaarheid en veiligheid van vervoerssystemen in wezen verbeteren. Het kan een optimalisering van het verkeer mogelijk maken en uiteindelijk de kosten van bijvoorbeeld vrachtvervoer verminderen. Ten tweede voegt het uitvoeringsbesluit toepassingen voor nucleaire magnetische resonantie (Nuclear Magnetic Resonance — NMR) toe aan de regelgeving voor korteafstandsapparatuur. Meer in het bijzonder worden de technische voorwaarden voor het spectrumgebruik door NMR-toepassingen uiteengezet. Onderzoek maakt gebruik van NMR in de geneeskunde (d.w.z. MRI’s), chemie en andere industriesectoren om zaken te bestuderen.   

Het actualiseren van de regelgeving voor korteafstandsapparatuur zorgt voor een breder begrip en consistentie in de hele sector. In lijn met de laatste technologische vooruitgang is het de achtste actualisering van de regels voor de harmonisatie van de technische voorwaarden op het gebied van radiospectrum voor SRD’s.

5 GHz wifi in voertuigen, aan boord van luchtvaartuigen en drones: Actualisering van de technische voorwaarden

We gebruiken draadloze toegangssystemen (WAS), met inbegrip van Radio Local Area Networks (RLAN), zoals wifi, in gebouwen (binnenshuis) en buitenshuis om een klein gebied met draadloze connectiviteit te bestrijken. Het uitvoeringsbesluit bouwt voort op en ontwikkelt de basis van technische voorwaarden die draadloze connectiviteit op basis van 5 GHz wifi mogelijk maken, ook in vliegtuigen, treinen, auto’s, bussen en andere wegvoertuigen. Dit initiatief is gericht op het beperken van mogelijke schadelijke interferenties voor andere apparaten die gebruikmaken van spectrum, zoals meterologische en militaire radars, alsook apparatuur die wordt gebruikt voor aarde- en ruimteverkenning. Evenzo is het besluit van cruciaal belang om nieuwe mogelijkheden voor connectiviteit aan boord van voertuigen en in de vervoerssector mogelijk te maken.

In het besluit over de 5 GHz-band wordt met name verduidelijkt dat wifi binnenshuis mogelijk is in alle drie de subbanden: 5150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz en 5470-5 725 MHz. Wi-Fi buitenshuis kan gebruik maken van de 5 470-5 725 MHz-band en ook van de 5150-5 250 MHz-band (met beperkingen). Op nationaal niveau kunnen de lidstaten toestemming verlenen voor binneninstallaties voor draadloze connectiviteit op treinen, waar het gebruik gemakkelijker wordt gecontroleerd en beperkt, in de frequentiebanden 5 250-5 350 MHz en 5 470-5 725 MHz. Bovendien kunnen wifi-systemen aan boord van grote vliegtuigen tot eind 2028 gebruik blijven maken van de 5 GHz-band. Tegen 2028 moet op de markt geschikte wifi-apparatuur beschikbaar zijn die werkt in de onderste 6 GHz-band (zoals geharmoniseerd bij het vorige uitvoeringsbesluit van de Commissie) voor gebruik aan boord van grote vliegtuigen. Deze overgangsperiode zal de huidige investeringen veiligstellen en de luchtvaartsector voldoende tijd geven om zich aan te passen. Tot slot heeft het besluit ook betrekking op draadloze connectiviteit voor drones, die specifiek alleen de 5 170-5 250 MHz-band zullen kunnen gebruiken.

Het belang van het radiospectrumbeleid van de EU

Gemoderniseerde, snelle en betrouwbare netwerken zullen de springplank vormen voor de digitale transformatie en betere diensten en producten in heel Europa. De Commissie en de lidstaten hebben ambitieuze doelstellingen vastgesteld voor de uitrol van geavanceerde netwerken. Volgens het 5G-actieplan moeten 5G-netwerken tegen 2025 alle stedelijke gebieden en belangrijke vervoersroutes bestrijken. Bovendien is een van de doelstellingen van het door de Commissie voorgestelde beleidsprogramma voor het digitale decennium alle bevolkte gebieden met 5G te bestrijken en tegen 2030 gigabitconnectiviteit voor alle huishoudens in de EU tot stand te brengen.

 

Ter informatie: 

Uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de harmonisatie van de 900 MHz- en de 1 800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie

Uitvoeringsbesluit van de Commissie inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur binnen de frequentiebanden 874-876 MHz en 915-921 MHz

Uitvoeringsbesluit van de Commissie wat betreft de actualisering van geharmoniseerde technische voorwaarden op het gebied van radiospectrumgebruik voor korteafstandsapparatuur

Uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 GHz-frequentieband voor de implementatie van draadloze toegangssystemen, met inbegrip van Radio Local Area Networks